SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LAI CHÂU

DEPARTMENT OF INFOMATION AND COMMUNICATIONS OF LAI CHAU PROVINCE

Trang chủ Tin tức - Chuyên đề
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
(Ngày đăng :11/05/2023 12:01:47 CH)

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-STTTT ngày 02/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2023, ngày 23/3, nhằm triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2023. Dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian 1 ngày, Hội nghị đã triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5 khóa XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội. Đề án số 06; Luật phòng cháy chữa cháy như sự cần thiết của việc phòng cháy chữa cháy; các Văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy; Kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy; Các biện pháp phòng cháy; Kỹ năng phát hiện, xử lý khi cháy xảy ra qua các video; Quy trình xử lý khi có cháy xảy ra; Hướng dẫn thoát nạn; ngoài ra phổ biến về những tác hại, nguy hiểm tiềm ẩn do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra.

Đ/c Nguyễn Minh Hiệu - Giám đốc Sở TTTT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Được biết, trong những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được cấp ủy, ban giám đốc Sở TTTT quan tâm, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm phổ biến kịp thời sâu rộng những kiến thức pháp luật và các văn bản pháp luật mới ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức. Vận dụng nhiều hình thức, phương pháp phổ biến phù hợp với cán bộ trong ngành, kết hợp hoạt động tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý, khai thác hiệu quả công nghệ thông tin điện tử…

Hồng Ngọc

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác truyền thông chính sách(23/03/2023 11:02:00 SA)

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023(30/03/2023 8:25:43 SA)

Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Lai Châu phục vụ thẩm tra dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)(21/03/2023 1:51:35 CH)

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về năm 2023(07/03/2023 9:43:16 SA)

Một số điều cần biết khi xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc(09/03/2023 8:00:20 SA)

781 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Đăng nhập

Chứng chỉ tín nhiệm mạng
top
down