Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ
(Ngày đăng :30/01/2018 3:01:55 CH)

Toàn cảnh Hội nghị.

Sáng ngày 15/01, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Sở.

Tại Hội nghị, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đã được nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018. Theo đó, năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông luôn bám sát các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông; sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, để làm tốt công tác tham mưu về lĩnh vực thông tin và truyền thông; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao. Sở đã xây dựng và ban hành 157 văn bản quản lý, chỉ đạo chuyên ngành về thông tin và truyền thông.

Đối với lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, Sở đã thực hiện tốt việc theo dõi hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị, định hướng tuyên truyền của các cấp có thẩm quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực và khách quan các sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội trọng tâm của tỉnh.

Trong công tác thông tin đối ngoại, Sở đã tổ chức 04 lớp tập huấn về công tác thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại huyện Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường và Thành phố Lai Châu với 280 học viên; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin cơ sở năm 2017 với 120 học viên. Cổng Thông tin điện tử đã đăng tải kịp thời, chính xác 277 văn bản và 4.345 tin, bài, ảnh (vượt 106,9% so với kế hoạch đề ra). Cổng Thông tin đối ngoại: Đăng tải tuyên truyền được 1.137 tin, bài, ảnh (đạt 195,5% kế hoạch đề ra).

Sở đã chủ trì phối hợp với các nhà sách, các đơn vị phát hành, một số thư viện trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu tổ chức thành công "Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2017", trưng bày và triển lãm sách năm 2017 với chủ đề "Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng"; Hội thi "Học sinh, sinh viên tuyên truyền giới thiệu sách lần thứ II năm 2017" và Hội thi vẽ tranh theo sách lần thứ II năm 2017 với chủ đề "Trang sách yêu thương". Công tác phát hành sách, văn hoá phẩm được chú trọng, có nội dung tử tưởng tốt, hình thức hấp dẫn góp phần phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin của Nhân dân trong tỉnh. Trong năm, số lượng sách, văn hóa phẩm phát hành đạt 91.128 sản phẩm.

Công tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực Bưu chính trên địa bàn tỉnh được triển khai tốt, đảm bảo các quyền lợi cho người sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bưu chính và hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mạng lưới bưu chính toàn tỉnh hiện có 04 doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ bưu chính đa dạng với 15 bưu cục. Mạng vận chuyển bưu chính toàn tỉnh hiện nay có 04 cấp đường (của Bưu điện tỉnh và Bưu chính Viettel).

Về lĩnh vực công nghệ thông tin, Sở đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành: Chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu. Các hệ thống thông tin của cơ quan Đảng và Nhà nước được đầu tư xây dựng và khai thác dần đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Hệ thống thư điện tử tỉnh hoạt động ổn định, hơn 90% các cơ quan tỉnh đã được triển khai hệ thống thư điện tử phục vụ cho công việc; duy trì và phát triển hệ thống phần mềm Quản lý văn bản điều hành điện tử đến 25 đơn vị sở, ngành và UBND các huyện. Trong đó có một số cơ quan đã triển khai phần mềm kết nối liên thông đến tận cấp huyện như ngành: Giáo dục và đào tạo, Y tế. Tỷ lệ văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử khoảng 30%.

Phát huy kết quả đạt được năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu và quản lý tốt về lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, xuất bản; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông; xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, khảo sát về thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch rà soát các trạm BTS trên địa bàn tỉnh về sự phù hợp với quy hoạch của ngành; kiểm tra, khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; triển khai sử dụng chứng thực điện tử và chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước; xây dựng Chỉ thị về đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu./.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, CNTT trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19(01/04/2020 4:30:50 CH)

Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai các quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng(16/11/2018 4:27:04 CH)

Lễ kết nạp đảng viên mới (24/04/2019 4:52:59 CH)

Hội nghị giao ban báo chí quý I/2019(22/04/2019 1:52:27 CH)

Hội nghị Giao ban tháng 4/2019(25/04/2019 10:50:39 SA)

313 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.