Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018
(Ngày đăng :30/01/2018 2:47:56 CH)

Toàn cảnh Hội nghị

Chiều 12/01, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 và quán triệt Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông hiện có 5 Chi bộ trực thuộc đảng bộ Sở với 35 đảng viên. Năm 2017, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và nghiêm túc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương; các Nghị quyết, chương trình kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐUSTTTT, ngày 09/02/2017 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Các chi bộ trực thuộc đã chú trọng đưa nội dung giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng chống những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Việc đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 được triển khai nghiêm túc với những phần việc, việc làm cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, mỗi đảng viên đăng ký 02 việc, mỗi quần chúng đăng ký 01 việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Qua tổng hợp báo cáo kết quả, thì mức độ hoàn thành nội dung đăng ký đều đạt từ 60 đến 95%.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống luôn được đẩy mạnh gắn với các phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của tỉnh, của đất nước nhằm củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực quản lý của ngành. Công tác giáo dục lý luận chính trị luôn được chú trọng, gắn bồi dưỡng quần chúng ưu tú, bồi dưỡng cho đảng viên mới. Đã cử 05 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V, khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; 01 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được quan tâm. Đảng bộ đã xây dựng và ban hành 79 văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Sở, triển khai kịp thời các nhiệm vụ chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Chỉ đạo các Chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Duy trì chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, ngoài ra họp bất thường khi cần. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc định kỳ (mỗi quý) tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề. Các chi bộ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ với các chuyên đề như chuyên đề về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biện pháp nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Văn phòng-Kế hoạch...

Đảng bộ tăng cường công tác quản lý đảng viên thông qua việc theo dõi kiểm tra, giám sát đảng viên việc chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện Nghị quyết của Đảng, những điều đảng viên không được làm và quá trình phấn đấu rèn luyện thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên luôn được đảng bộ chú trọng với phương châm chọn người giao việc, nhờ đó đảng viên đã tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị và Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối của các cơ quan tỉnh với Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu về công tác quản lý đảng viên nơi cư trú: Đảng bộ đã giới thiệu 35/35 đảng viên (đạt 100% đảng viên của đảng bộ) về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú. Đa số đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú đã gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua nhận xét, đánh giá của chi bộ nơi cư trú, các đồng chí đảng viên đều có đạo đức, lối sống, giữ mối liên hệ và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tuyên truyền vận động gia đình và Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác phát triển đảng viên luôn được coi trọng, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng để phát triển đảng viên mới. Năm 2017 đã kết nạp được 01 đảng viên. Hiện Đảng bộ Sở có 11 đồng chí trong danh sách cảm tình đảng, trong đó 10 quần chúng ưu tú đã được học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng.

Công tác phát Thẻ đảng viên: Công tác quản lý và sử dụng Thẻ đảng viên được thực hiện thường xuyên, 100% đảng viên nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của Thẻ đảng viên, việc giữ gìn, quản lý được các đảng viên thực hiện theo Điều lệ Đảng quy định. Trong năm đã có 05 đảng viên được phát Thẻ đảng. Kết quả phân loại tổ chức đảng: Số chi bộ dạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh đạt 60 %; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 17%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 83%.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đề ra các giải pháp như: Triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng cho cán bộ và đảng viên; thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục làm tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy - cán bộ…; đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên đúng quy định. Nâng cao vai trò của cấp uỷ, tổ chức đảng trong lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường chỉ đạo các chi bộ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị cụ thể hoá trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2018…

 

 

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, CNTT trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19(01/04/2020 4:30:50 CH)

Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai các quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng(16/11/2018 4:27:04 CH)

Lễ kết nạp đảng viên mới (24/04/2019 4:52:59 CH)

Hội nghị giao ban báo chí quý I/2019(22/04/2019 1:52:27 CH)

Hội nghị Giao ban tháng 4/2019(25/04/2019 10:50:39 SA)

313 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.