Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông
(Ngày đăng :06/11/2017 3:20:53 CH)

Đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Giám đốc Sở-Bí thư Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tặng hoa BCH khóa mới.

Đại hội được Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức vào ngày 01/11. Đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Giám đốc Sở-Bí thư Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh và các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Mobiphone, VNPT) trên địa bàn tỉnh và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) Sở Thông tin và Truyền thông.

Hiện nay, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông có 66 cán bộ, công chức, viên chức và lao động (CBCCVCLĐ). Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đảm bảo tính công bằng, hợp lý cho đoàn viên công đoàn; tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn được tham gia học tập nâng cao trình độ văn hóa chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các ĐVCĐ.

Công đoàn Sở đã thường xuyên sâu sát nắm tình hình đời sống, việc làm của CBCCVCLĐ; kịp thời kiến nghị với chính quyền giúp đỡ những gia đình CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ, đã rà soát, lập danh sách 02 CBCCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị cơ quan hỗ trợ; chỉ đạo các tổ công đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các ĐVCĐ và thân nhân của ĐVCĐ khi gặp khó khăn, ốm đau hoặc có việc hiếu, hỉ với tổng kinh phí trên 58 triệu đồng. Công đoàn Sở đã vận động CBCCVCLĐ tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ các loại quỹ xã hội, nhân đạo và từ thiện… với tổng số tiền là 74,4 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn cơ sở đã bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho ĐVCĐ, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ có lòng yêu nước, có đạo đức tốt, có kỷ luật, đổi mới tư duy trong học tập và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gắn bó với cơ quan, đơn vị, từ đó tạo không khí đoàn kết, lao động có hiệu quả và chất lượng cao; 100% CBCCVCLĐ tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Nghị quyết của Công đoàn các cấp, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Hàng năm, BCH Công đoàn cơ sở đã bám sát hướng dẫn của công đoàn cấp trên, đồng thời cho các đoàn viên công đoàn đăng ký nội dung, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ngay từ đầu năm; phối hợp với chính quyền phát động các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của Sở. Qua các phòng trào thi đua yêu nước, Công đoàn cơ sở đã được Đảng bộ Sở, lãnh đạo Sở, Công đoàn viên chức tỉnh ghi nhận; đã có 15 ĐVCĐ được Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Viên chức Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 44 ĐVCĐ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 36 ĐVCĐ được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen; 161 lượt ĐVCĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 99 lượt ĐVCĐ được Sở tặng Giấy khen; 126 lượt ĐVCĐ được Công đoàn cơ sở tặng Giấy khen trong phong trào xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh. Công đoàn cơ sở đạt các danh hiệu: Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen.

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường đoàn kết, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động công đoàn; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh. Công đoàn Sở phấn đấu: Hàng năm, 85% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc’’; công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”; 100% nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà’’ các cấp; 100% gia đình đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan Văn hoá”; 100% CBCCVCLĐ được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó 80% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 15% trở lên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Giám đốc Sở-Bí thư Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã biểu dương và ghi nhận những kết quả Công đoàn Sở đã đạt được thời gian qua. Đồng thời đồng chí đã yêu cầu thời gian tới, Công đoàn Sở tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi hợp pháp chính đáng, chăm lo lợi ích thiết thực cho CBCCVCLĐ; tạo điều kiện cho cán bộ đoàn viên tham gia, giám sát các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CBCCVCLĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ thực hiện Chương trình hành động của công đoàn các cấp trên và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh...

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông gồm 7 người, trong Phiên họp thứ Nhất của Ban Chấp hành Công đoàn Sở đã bầu đồng chí Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở giữ chức Chủ tịch Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông:

Bưu điện tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Viettel Lai Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Mobiphone Lai Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

VNPT Lai Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở và đại diện BCH Công đoàn khóa cũ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành khóa cũ chia tay Đại hội./.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, CNTT trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19(01/04/2020 4:30:50 CH)

Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai các quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng(16/11/2018 4:27:04 CH)

Lễ kết nạp đảng viên mới (24/04/2019 4:52:59 CH)

Hội nghị giao ban báo chí quý I/2019(22/04/2019 1:52:27 CH)

Hội nghị Giao ban tháng 4/2019(25/04/2019 10:50:39 SA)

314 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.