Trang chủ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Lĩnh vực viễn thông - internet

5. Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet

Trình tự thực hiện:

Trước ngày 10 hàng tháng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm báo cáo trực tiếp hoặc hướng dẫn các chi nhánh, các đơn vị thành viên hoạt động trên địa bàn các tỉnh báo cáo tình hình phát triển thuê bao và dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông của tháng trước đó cho Sở Thông tin và Truyền thông

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại cơ quan hành chính;

- Sử dụng dịch vụ bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua mạng Internet .

Thành phần số lượng hồ sơ:

Báo cáo tháng theo mẫu biểu

Thời hạn giải quyết:

Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:

Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Không

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Báo cáo tháng: Phụ lục 2 - Mẫu biểu báo cáo tháng gửi Bộ Thông tin và Truyền thông

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không

Căn cứ pháp lý để thực hiện thủ tục hành chính:

Luật Viễn thông

- Nghị định 25/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

- Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/ 2008 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet

Tin liên quan

5. Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet(31/08/2017 2:44:37 CH)

4. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng(31/08/2017 2:42:03 CH)

3. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng(31/08/2017 2:37:23 CH)

2. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng(31/08/2017 2:33:08 CH)

1.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng(31/08/2017 2:14:57 CH)

737 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.