Trang chủ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Lĩnh vực viễn thông - internet

4. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi công cộng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định:

Bước 2: Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi công cộng nộp hồ sơ:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu địa chỉ: Tầng 7 nhà D trung tâm hành chính chính trị tỉnh  hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Interner tại địa chỉ: http://sotttt.laichau.gov.vn mục "thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu" hoặc công thông tin điện tử của tỉnh http://laichau.gov.vn mục "hành chính công".

- Điện thoại: 02313.791.558; Fax: 02313.791.559

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ nghỉ)

   + Sáng từ 7h30 đến 11h30.

   + Chiều  từ 14h00 đến 16h30.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì bộ phận một cửa tếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì bộ phận một cửa hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận kết quả

Nhận kết quả theo lịch hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 02313.791.558; Fax: 02313.791.559

- Thời gian trao trả kết quả:  - Sáng từ 7h30 đến 10h30.

                                               - Chiều  từ 14h00 đến 16h30.

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.(trừ ngày lễ nghỉ)

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận;

- Sử dụng dịch vụ bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua mạng Internet.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo mẫu;

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm là cá nhân;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu;

c) Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa Thông tin.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

a) Đối với chủ điểm là cá nhân: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 01a/GCN Ban hành kèm theo Thông tư 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 01b/GCN Ban hành kèm theo Thông tư 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Lệ phí (nếu có):

Theo quy định của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 06a/ĐĐN Ban hành kèm theo Thông tư 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 06b/ĐĐN Ban hành kèm theo Thông tư 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải đảm bảo cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú từ 200 m trở lên (tính theo chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đến cổng chính hoặc cổng phụ của trường và trung tâm nêu tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quy chế về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu);

b) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh.

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet, thêm các thông tin quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 của Quy chế về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp, thêm các thông tin quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 của Quy chế về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

c) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng quy định tối thiểu 50 m2 tại khu vực thành phố Lai Châu; tối thiểu 40 m2 tại khu vực thị trấn các huyện; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;

d) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

đ) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ theo hướng dẫn của Công an tỉnh;

e) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Viễn thông năm 2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND  ngày 21/7/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

- Quyết định số 07/2015/QĐ - UBND ngày 14/4/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Tin liên quan

5. Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet(31/08/2017 2:44:37 CH)

4. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng(31/08/2017 2:42:03 CH)

3. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng(31/08/2017 2:37:23 CH)

2. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng(31/08/2017 2:33:08 CH)

1.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng(31/08/2017 2:14:57 CH)

755 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.