Trang chủ Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

Lịch làm việc tuần 11 năm 2020
(Ngày đăng :03/04/2020 3:53:28 CH)

   Ngày

Buổi

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

09/03/2020

Sáng

 

 

Chiều

Họp Đảng ủy sở

 

 

10/3/2020

Sáng

 Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh

 Phòng họp 9A, Tầng 9 nhà A, Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh

 Đ/c Nguyễn Minh Hiệu,

Đ/c Trần Văn Sáu

Chiều

 

 

 

11/3/2020

Sáng

Đại hội chi bộ Văn phòng

 Hội trường Sở TT&TT

 Chi bộ VP, BCH Đảng bộ sở, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ :BC-TT, BCVTCNTT, Trung tâm CNTT&TT

Chiều

 

 

 

12/3/2020

Sáng

 

 

 

Chiều

 Đại hội chi bộ BC-VT-CNTT

 Hội trường Sở TT&TT

 Chi bộ BC-VT-CNTT; BCH Đảng bộ sở, Bí thư và Phó bí thư các chi bộ: Văn phòng, BC-TT, Trung tâm CNTT&TT

13/3/2020

Sáng

 Hội nghị trực tuyến đánh giá 02 năm thực hiện kết luận 18-KL/TW

 Phòng họp 9A, Tầng 9 nhà A, Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh

 Đ/c Nguyễn Quốc Luân

Chiều

-  Hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia, sơ kết 3 tháng vận hành cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ.

- Đại hội chi bộ Báo chí – Thanh tra

 Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2 nhà B, Trung tâm HCCT tỉnh

 

 

- Hội trường sở TT&TT

 - Đ/c Trần Văn Sáu

 

 

 

 

 

- Chi bộ BC-TT, BCH Đảng bộ sở, Bí thư và Phó bí thư các chi bộ: VP, BC-VT-CNTT, Trung tâm CNTT

14/3/2020

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

15/3/2020

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 43 của lãnh đạo sở(19/10/2020 2:53:27 CH)

Lịch công tác tuần 21 của Lãnh đạo sở(20/05/2020 10:24:16 SA)

Lịch công tác tuần 19(06/05/2020 9:30:01 SA)

Lịch làm việc tuần 17(20/04/2020 9:54:36 SA)

Lịch làm việc tuần 13 năm 2020(03/04/2020 10:50:26 SA)

320 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang