SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LAI CHÂU

DEPARTMENT OF INFOMATION AND COMMUNICATIONS OF LAI CHAU PROVINCE

Trang chủ Xuất bản, in và phát hành Thông tin tuyên truyền
Triển khai Kế hoạch hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023
(Ngày đăng :22/03/2023 9:34:48 CH)

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 4/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT, ngày 24/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc trên toàn quốc.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu Ngày sách Việt Nam phải được phát động và tổ chức ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học với các hoạt động phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn. Đảm bảo tổ chức đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa tham gia tài trợ, tổ chức các hoạt động về Ngày sách Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị bám sát nội dung triển khai tại Kế hoạch số 143 ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4/2023. (trọng tâm từ ngày 15/4 đến ngày 30/4/2023).

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Thư viện tỉnh bố trí địa điểm và phối hợp với các cơ quan, tổ chức các hoạt động về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thư viện phù hợp với điều kiện thực tế; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các trường học đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo tính lan tỏa; Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Tin học - Công báo, cơ quan báo chí Trung ương, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu chủ động tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin các sự kiện về hoạt động  của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; xây dựng các chuyên mục về sách; giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc...

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn thông tin tuyên truyền nhằm huy động mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc trên địa bàn.

Sau khi kết thúc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/5/2023  để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Kế hoạch chi tiết xem tại đây./.

 

 

Tin liên quan

Triển khai Kế hoạch hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023(22/03/2023 9:34:24 CH)

1760 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Đăng nhập

Chứng chỉ tín nhiệm mạng
top
down