Trang chủ Chuyên mục tin tức

Thông tin và truyền thông với Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp Lai Châu năm 2019
(Ngày đăng :23/05/2019 10:47:05 SA)

Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019

Ngày 22/5/2019, tại Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019 với chủ đề “Vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp”, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được 4 câu hỏi của các doanh nhân.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng cám ơn sự quan tâm của quý doanh nhân, doanh nghiệp đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông và xin được trả lời như sau:

Câu 1. Thông tin về chính sách của tỉnh đến với doanh nghiệp như thế nào?

Hiện nay, thông tin về chính sách của Tỉnh đến với doanh nghiệp cũng như mọi người dân thông qua nhiều hình thức, trong đó có các phương thức chủ yếu sau: 

- Qua hệ thống phương tiện truyền thông như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố; Báo Lai Châu, Báo laichauonline; Cổng thông tin điện tử tỉnh (Website: laichau.gov.vn; Trang công báo; Chuyên mục: Công dân, doanh nghiệp hỏi, cơ quan nhà nước trả lời…); Cổng thông tin đối ngoại (địa chỉ: thongtindoingoai.laichau.gov.vn); Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND; Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố (có thể truy cập trực tiếp hoặc vào Cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng thông tin đối ngoại tỉnh để liên kết đến trang của các ngành, các huyện); Các ấn phẩm không kinh doanh.

- Thông tin chính sách của tỉnh được niêm yết tại trụ sở các cơ quan theo quy định và thông qua các diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu; Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh và hội  nghị xúc tiến đầu tư tại các tỉnh phía Bắc….

Câu 2. Các trang thông tin của các ngành, các cấp rất ít thông tin, tính minh bạch chưa cao!

   Đúng, cái này chúng tôi thấy rất đúng. Hiện nay các trang thông tin, cổng thông tin điện tử cập nhật các chính sách, nhất là các chính sách mới, chính sách về thu hút đầu tư chưa kịp thời, chưa khoa học và khó tìm kiếm. Còn về tính minh bạch chưa cao đúng là một thực tế. Minh bạch là khái niệm rộng, nó bao gồm cả cơ hội, tính bình đẳng trong tiếp cận thông tin, tính tin cậy, nhất quán của thông tin, tính dự đoán trước được và sự cởi mở của cơ quan cung cấp thông tin.

   Đến nay, ngoài cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng thông tin đối ngoại tỉnh và một số trang thông tin chuyên ngành thì 24/24 sở, ban, ngành và 8/8 huyện thành phố có Cổng/Trang thông tin điện tử. Thời gian qua, hệ thống các cổng thông tin này trở thành địa chỉ tin cậy để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có thể khai thác đầy đủ thông tin chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các cơ chế, chính sách, bộ thủ tục hành chính của tỉnh..; kịp thời cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến tới người dân và doanh nghiệp, góp phần công khai minh bạch thông tin, cải cách hành chính, đưa các chương trình, kế hoạch của các cấp, ngành đi vào thực hiện hiệu quả. Đây cũng là kênh thông tin giao tiếp 2 chiều giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân nhằm trao đổi ý kiến, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoạt động của ngành, địa phương.

   Tuy nhiên, cổng và các trang thông tin điện tử còn rất ít thông tin; việc việc công khai minh bạch thông tin về quy hoạch, đất đai, thủ tục hành chính, ưu đãi đầu tư… trên Cổng Thông tin điện tử và các cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương còn hạn chế do nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm và chưa phối hợp nhịp nhàng trong việc cung cấp, cập nhật thông tin. Chất lượng nội dung và độ mở của các trang website còn hạn chế, chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin của doanh nghiệp, nên doanh nghiệp vẫn phải tiếp cận với cơ quan nhà nước để có được những thông tin cần thiết.

   Vì vậy thời gian tới đòi hỏi các Cơ quan nhà nước phải tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương mình; rà soát, đăng tải đầy đủ, kịp thời những thông tin bắt buộc phải công khai, minh bạch trên cổng TTĐT để tổ chức, doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận, khai thác thông tin. Công khai tất cả các thông tin về chính sách thu hút đầu tư, quy hoạch, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh, các thống kê về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, các thủ tục hành chính cụ thể… là yêu cầu quan trọng để mọi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận thông tin. Việc tiếp cận thông tin cần phải bình đẳng giữa các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư cần được công bố công khai và thực hiện một cách nhất quán. Để bảo đảm quy trình này cần lập bộ phận để tiếp nhận nhanh chóng các phản hồi từ nhà đầu tư và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chính quyền cần thường xuyên hay định kỳ tổ chức đối thoại công khai, cởi mở, cầu thị và thực chất giữa cơ quan Nhà nước có liên quan và các doanh nghiệp.

Câu 3. Ứng dụng Công nghệ thông tin so với các tỉnh còn thấp, giải pháp của tỉnh trong thời gian tới.

   Đúng như vậy. Trong những năm qua việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu đã được tỉnh và các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin được đầu tư, và đã có sự phát triển vượt bậc, 100% xã được phủ sóng điện thoại di động, trong đó 93,92% có 3G (1081 bản), hơn 69,77 % (803) có 4G. 107/108 xã có Internet băng rộng. Mạng cáp quang và cáp đồng đến 100% xã.

   Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp ngày càng phổ biến: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử đã được triển khai tại 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và kết nối liên thông 04 cấp chính quyền (cấp trung ương/cấp tỉnh/cấp huyện/cấp xã) và tích hợp chữ ký số; hệ thống thư điện tử đã cấp cho từng cán bộ, công chức; 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được cấp chữ ký số chuyên dùng. Hệ thống truyền hình trực tuyến kết nối từ tỉnh đến huyện và nhiều xã đã phát huy hiệu quả. Những ứng dụng này sẽ giúp cho công tác quản lý điều hành của chính quyền được nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội nhanh hơn.

   Về ứng dụng cho người dân và doanh nghiệp: Cổng thông tin điện tử của tỉnh http://laichau.gov.vn, cổng thông tin đối ngoại tỉnh http://thongtindoingoai.laichau.gov.vn: thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về chế độ, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Hệ thống một cửa điện tử được tích hợp đăng tải 1927 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 61 thủ tục mức độ 3; 18 dịch vụ công mức độ 4 tại địa chỉ: https://laichau.vnptigate.vn; 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trang/cổng thông tin điện tử và đang từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tăng tính minh bạch, giảm chi phí, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

   Hạ tầng viễn thông CNTT được xây dựng đồng bộ, hiện đại, rộng khắp, nhiều dịch vụ mới ra đời và phát triển mạnh mẽ, giá thành ngày càng giảm làm nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc, phục vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tỉnh Lai Châu.

   Tuy nhiên việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh còn ở mức thấp so với bình quân chung cả nước; Hạ tầng CNTT của tỉnh phát triển chưa hoàn thiện; các ứng dụng CNTT có quy mô nhỏ lẻ, chưa có sự kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin; chưa khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin đã có; chưa gắn kết chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính và CNTT chưa tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin chưa được chú trọng đúng mức…Ngoài nguyên nhân chủ yếu Lai Châu là tỉnh miền núi có xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, thì một nguyên nhân không nhỏ ảnh hưởng đến việc ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh là từ nhân tố con người; do nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT của một số đơn vị chưa thật sự đầy đủ; chưa quan tâm đến công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo điều hành của cơ quan, đơn vị; thói quen làm việc trên bàn giấy còn phổ biến; Nguồn ngân sách đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh còn thấp; chưa huy động được các nguồn lực của xã hội; Nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn thiếu và chất lượng hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Trong khi đó sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, viễn thông, internet đã đặt ra không ít khó khăn, thác thức đối với công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

   Để đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong thời gian tới cần tập trung đồng bộ các giải pháp, trong đó cần tập trung vào một số giải pháp sau:

   Đầu tư, nâng cấp hạ tầng hiện có để đáp ứng nhu cầu về ứng dụng CNTT không chỉ cho cơ quan nhà nước mà cả doanh nghiệp và xã hội gắn kết đồng bộ với nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử.

   Tạo lập cơ sở dữ liệu; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, nhất là dữ liệu về môi trường, về đất đai, về dân cư…. đáp ứng nhu cầu chia sẻ dữ liệu của mọi tổ chức, cá nhân phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

   Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ứng dụng CNTT đáp ứng. Đẩy mạnh công tác truyền thông về các ứng dụng CNTT, về an toàn thông tin đến mọi đối tượng, nhất là các doanh nghiệp, để khai thác ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

   Một vấn đề đặc biệt quan trọng nữa, đó là: Có các giải pháp phù hợp đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho toàn bộ hệ thống.

Câu 4.Việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh đang được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên, hiện nay các phầm mềm, cơ sở hạ tầng viễn thông và CNTT đang sử dụng của nhiều nhà cung cấp như: BKAV, TD, Tân Dân, Viet Shop, Viettex. Trong khi các doanh nghiệp này không có văn phòng đại diện tại tỉnh, không có nhân sự tại tỉnh và đặc biệt không có đóng góp ngân sách cho tỉnh.

     Vì vậy, Viettel Lai Châu đề xuất UBND tỉnh có cơ chế để các doanh nghiệp CNTT và viễn thông tại tỉnh có cơ hội được tiếp cận các dự án CNTT, ưu tiên các doanh nghiệp đóng trên địa bàn như: Viettel, VNPT… Đồng thời trong quá trình triển khai các phần mềm, dự án CNTT thử nghiệm thì dùng của nhiều nhà cung cấp (không chỉ định 1 nhà cung cấp) để có đánh giá, so sánh tính năng nổi bật, ưu việt của các phần mềm sau đó yêu cầu người dùng đánh giá và UBND tỉnh lựa chọn. Như vậy sẽ nâng cao tính cạnh tranh và hỗ trợ của các nhà cung cấp.

   Tỉnh có chủ trương đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động của cơ quan nhà nước. Khi có các dự án về ứng dụng CNTT thì mọi doanh nghiệp về CNTT đều có cơ hội tham gia đấu thầu như nhau và hiện chưa có quy định nào ưu tiên cho các doanh nghiệp đóng địa bàn. Và khi tỉnh có nhu cầu ứng dụng một phần mềm nào đó mà cần có thời gian thử nghiệm thì các doanh nghiệp CNTT có sản phẩm đều có thể đăng ký tham gia thử nghiệm. Sắp tới tỉnh sẽ xây dựng Trung tâm hành chính công và sẽ cho thử nghiệm phầm mềm ứng dụng. Doanh nghiệp có phần mền này có thể đăng ký tham gia thử nghiệm.

   Trân trọng./.

Tin liên quan

Thông cáo báo chí: Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu (28/8/1909 - 28/8/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu(02/10/2019 4:30:11 CH)

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng(24/09/2019 10:47:37 SA)

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/09/2019 3:00:05 CH)

Kiểm tra kinh doanh hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm(25/09/2019 10:01:40 SA)

Thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động(25/09/2019 9:45:56 SA)

321 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.