Trang chủ Chuyên mục tin tức

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện duy trì tốt công tác sinh hoạt trong chi, đảng bộ
(Ngày đăng :03/07/2019 12:00:00 SA)

Ban Chấp hành Đảng bộ sở họp định kỳ tháng 6

Năm 2018, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông có 5 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị  tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và  Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, sau khi hợp nhất Văn phòng và phòng Kế hoạch – Tài chính, giải thể Trung tâm Phát hành sách – Văn hóa phẩm, Đảng bộ sở đã chủ trương sắp xếp kiện toàn lại các chi bộ trực thuộc. Tính đến thời điểm hiện tại Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông có 4 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Bưu chính – Viễn Thông – Công nghệ thông tin, Chi bộ Trung tâm CNTT&TT, Chi bộ Báo chí – Thanh tra với tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ là 29 đảng viên. Xác định sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ và vai trò trách nhiệm đảng viên. Hàng tháng Ban chấp hành Đảng ủy sở duy trì sinh hoạt định kỳ 1 tháng 01 lần để kịp thời đánh giá công tác lãnh chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ của tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của tháng tiếp theo. Ngoài ra Đảng ủy sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ trực thuộc duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, thực hiện hoạt theo đúng quy định, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình. Các chi bộ trực thuộc đảng bộ đã chú trọng xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Qua đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018, có 2 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 3 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” không có chi bộ yếu kém, không có đảng viên vi phạm tư cách.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

 Một là, cấp ủy chi bộ phải duy trì và thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chi bộ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ và của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công văn 639-CV/TU ngày 23/7/2018 Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn 03-HD/TU ngày 08/10/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ.

 Hai là, cấp ủy chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời thông báo trước những nội dung trọng tâm, những vấn đề cần đưa ra chi bộ bàn bạc cho đảng viên biết để nghiên cứu, tham gia ý kiến tại cuộc họp. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn có mặt hạn chế, khuyết điểm.

Ba là, trong sinh hoạt chi bộ cần phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Các đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia ý kiến.

Bốn là, tăng cường sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao ý thức chính trị và bồi dưỡng kiến thức, tập trung trí tuệ tập thể để đề ra biện pháp lãnh đạo khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém.

Tin liên quan

Thông cáo báo chí: Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu (28/8/1909 - 28/8/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu(02/10/2019 4:30:11 CH)

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng(24/09/2019 10:47:37 SA)

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/09/2019 3:00:05 CH)

Kiểm tra kinh doanh hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm(25/09/2019 10:01:40 SA)

Thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động(25/09/2019 9:45:56 SA)

320 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.