Trang chủ Chuyên mục tin tức

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :02/10/2019 1:48:00 CH)

Ảnh minh họa

Ngày 19/9/2019, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Quy chế được ban hành tạo nên hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất công tác CCHC trong các cơ quan chuyên môn, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh trên cơ sở bám sát các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về CCHC.

Theo đó kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính sẽ đánh giá qua các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức (riêng nội dung này không đánh giá đối với cấp xã).

Thang điểm đánh giá như sau: Tổng điểm tối đa tất cả các tiêu chí là 100 điểm. Đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện điểm tự đánh giá, thẩm định là 70 điểm, điều tra xã hội học là 30 điểm. Đối với UBND cấp xã điểm tự đánh giá, thẩm định là 100 (không có điểm điều tra xã hội học).

Việc xếp loại được chia làm 2 nhóm: Nhóm đơn vị phải thực hiện đầy đủ các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá và nhóm các đơn vị có những nội dung đánh giá tương đồng hoặc do đặc thù đơn vị không phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ như các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá. Kết quả xếp loại chỉ số cải cách hành chính được phân thành như sau: Đạt từ 90% trở lên xếp loại xuất sắc, đạt từ 80% đến dưới 90% xếp loại tốt, đạt từ 70% đến dưới 80% xếp loại khá, đạt từ 60% đến dưới 70% xếp loại trung bình, đạt dưới 60% xếp loại yếu./.

Tin liên quan

Ngành thông tin và truyền thông Lai Châu triển khai công tác năm 2020(21/01/2020 3:42:29 CH)

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020(12/01/2020 9:28:49 SA)

Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020(22/01/2020 9:42:07 SA)

Sở Thông tin và Truyền thông tích cực hoạt động thiện nguyện(06/01/2020 4:16:04 CH)

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động phát hành xuất bản phẩm, lịch blốc năm 2020(06/01/2020 4:44:02 CH)

858 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.