Trang chủ Chuyên mục tin tức

Năm 2020: Hoạt động báo chí góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị của tỉnh
(Ngày đăng :14/01/2021 10:30:08 SA)

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Đây là một trong những đánh giá được đưa ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chiều nay (13/1). Các đồng chí: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Minh Hiệu - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Khoàng Văn Thành - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan có ấn phẩm mang tính báo chí; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông...

Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Nhà nước về báo chí tiếp tục được quan tâm, định hướng kịp thời. Các cơ quan báo chí trong tỉnh bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền; duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục; nhiều tin, bài có hàm lượng thông tin cao, phản ánh chân thực, khách quan, kịp thời các hoạt động của đời sống xã hội, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến... Công tác tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có bước chuyển tích cực; đã có những bài viết đấu tranh trực diện trên báo chí. Hoạt động báo chí góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2020.

Trong năm, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh; đã thẩm định cấp: 5 giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp; 2 giấy phép sửa đổi giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp; 5 giấy phép xuất bản bản tin; 4 văn bản chấp thuận họp báo; 85 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 1 Giấy phép hoạt động in; nhận đọc, kiểm tra 70 xuất bản phẩm lưu chiểu…. giúp các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và Luật Báo chí. Đồng thời thường xuyên theo dõi công tác tuyên truyền trên báo chí địa phương...

Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động Hội như: Bảo vệ quyền lợi cho hội viên; tổ chức Hội báo xuân tại tỉnh; trao tặng danh hiệu Hội viên nhà báo xuất sắc cấp cơ sở cho 5 hội viên; hoàn thiện đề án Giải Báo chí Lai Châu tổ chức 2 năm/1 lần; thẩm định, nghiệm thu 18 tác phẩm tác phẩm báo chí chất lượng cao của 18 tác giả, nhóm tác giả...

Năm 2021, công tác báo chí xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn; xây dựng đội ngũ nhà báo; tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ động, tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định pháp luật; chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế...

Đồng chí Nguyễn Minh Hiệu – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các ấn phẩm mang tính báo chí đã phát biểu thảo luận để làm rõ thêm những kết quả đạt được trong hoạt động báo chí năm 2020. Đồng thời cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động như khó khăn về kinh phí tuyên truyền, về biên chế, trang thiết bị phục vụ tác nghiệp; hoạt động đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc tiếp cận thông tin, tiếp cận các chuyên gia, trong đấu tranh trực diện; tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền giữa báo chí trung ương thường trú tại tỉnh và địa phương; công tác phát ngôn báo chí…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 đầy ắp các sự kiện, là mảnh đất màu mỡ để báo chí hoạt động và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Nổi bật như tuyên truyền sâu đậm, kỹ và đạt yêu cầu về Đại hội Đảng các cấp, qua tuyên truyền để Nhân dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận với chủ trương của cấp ủy, chính quyền các cấp trong nhiệm kỳ tới; đã tuyên truyền hướng dẫn, định hướng dư luận rất tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền các nội dung nghị quyết Đại hội Đảng các cấp rất sâu, kỹ, phù hợp với tình hình địa phương; tuyên truyền kịp thời mọi mặt đời sống xã hội... Qua đó góp phần vào thành công chung của tỉnh trong năm 2020.

Nhắc lại một số hạn chế còn tồn tại trong năm 2020, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị năm 2021 cần tập trung vào 1 số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đối với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần tăng cường nắm chắc hoạt động báo chí trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động; tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định của pháp luật.

Đối với Hội nhà báo tỉnh tăng cường đoàn kết, xây dựng Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh thật trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm các quy định hiện hành; thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo trong tỉnh; triển khai thực hiện tốt Giải báo chí Lai Châu…

Các cơ quan báo chí cần bám sát chỉ đạo, định hướng, các sự kiện và nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng kế hoạch; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên báo chí; phát huy vai trò của báo chí trong việc phản ánh khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các chủ trương, chính sách ở cơ sở; tích cực, chủ động đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ những người làm báo giỏi nghề, có bản lĩnh chính trị, đạo đức vững vàng... 

Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với báo chí địa phương đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời mọi hoạt động của tỉnh, nhất là việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giới thiệu quảng bá tiềm năng, thế mạnh và miền đất, con người Lai Châu, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2021.

 

 

Tin liên quan

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đợt 1 năm 2021.(23/04/2021 9:15:36 SA)

Công điện phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5(23/04/2021 9:03:28 SA)

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4(23/04/2021 9:07:55 SA)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ giải quyết TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (19/04/2021 4:30:19 CH)

Hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2021(14/04/2021 5:21:34 CH)

115 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.