Trang chủ Chuyên mục tin tức

Một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực Bưu chính
(Ngày đăng :12/02/2020 10:20:01 SA)

ảnh minh họa

Ngày 03 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2020; đồng thời, bãi bỏ Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013, Điều 2 Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017.

Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 ban hành đã quy định rõ hơn đối với Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 ở một số nội dung trong các lĩnh vực. Riêng đối với lĩnh vực bưu chính, có một số nội dung quy định cụ thể hơn như:

- Đối với quy định về  Giấy phép bưu chính: Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 đã phân định riêng phương thức xử lý đối với từng hành vi thông báo không đúng và không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính khi có những thay đổi liên quan đến Giấy phép bưu chính, trước đó Nghị định 174/2013/NĐ-CP chỉ quy định chung cho hành vi không thông báo hoặc thông báo không đúng mức xử phạt là 3.000.000 đồng đến 5000.000 đồng, đồng thời  bổ sung xử lý đối với hành vi cho thuê, cho mượn Giấy phép bưu chính; chuyển nhượng Giấy phép bưu chính trái pháp luật, đình chỉ hoạt động từ 01 đến 03 tháng  đối với trường hợp không đảm bảo mức vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật và thêm nhiều quy định về  biện pháp khắc phục hậu quả.

- Đối với quy định về Thông báo hoạt động bưu chính: Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 đã tách bạch cụ thể rõ việc xử lý đối với hành vi thông báo không đúng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính khi có thay đổi liên quan đến văn bản xác nhận thông  báo hoạt động bưu chính và hành vi không thông báo hoạt động bưu chính tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, bổ sung thêm biện pháp khắc phục hậu quả.

- Đối với quy định về hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính và báo cáo bưu chính: Ở Nghị định 174/2013/NĐ-CP gộp chung hành vi không sử dụng dấu ngày hoặc sử dụng không đúng dấu ngày vào một khung xử lý từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nhưng tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 tách riêng xử lý vi phạm trong trường hợp sử dụng không đúng dấu ngày, mức xử lý từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và không sử dụng dấu ngày sẽ xử lý từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Về chế độ báo cáo, ở Nghị định 174/2013/NĐ-CP  quy định vi phạm chế độ báo cáo ở các lĩnh vực đều chung hết vào một điều song tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP việc xử lý vi phạm chế độ báo cáo được phân ra, riêng đối với lĩnh vực bưu chính có quy định cụ thể như: Báo cáo chậm đến 15 ngày hoặc báo cáo không đầy đủ theo quy định hoặc không đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính;  Báo cáo chậm quá 15 ngày so với quy định; không báo cáo hoạt động trong các tổ chức quốc tế về bưu chính đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Báo cáo không chính xác, không trung thực hoặc không báo cáo theo quy định; Báo cáo không đúng kết quả cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của pháp luật; Không báo cáo kết quả cung ứng dịch vụ công ích theo quy định.

Tin liên quan

Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông(21/02/2020 7:34:47 CH)

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản(14/02/2020 3:13:26 CH)

Lùi thời hạn nhận bài tham dự cuộc thi "Viết thư quốc tế UPU" lần thứ 49(14/02/2020 3:04:06 CH)

Quy định tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh(13/02/2020 8:42:04 CH)

26 loại văn bản triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy(13/02/2020 3:37:25 CH)

1335 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.