Trang chủ Chuyên mục tin tức

Lai Châu: Tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19
(Ngày đăng :01/01/2023 12:00:00 SA)

Thông điệp 2K trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công văn số 4588/UBND-VX ngày 07/12/2022 về việc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 Phiên họp thứ 18.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 29/11/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương; Công văn số 6860/BYT-DP ngày 28/11/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện:

1. Tiếp tục quán triệt các quan điểm: Tập trung kiểm soát dịch bệnh, không để dịch chồng dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với tình hình dịch bệnh; nâng cao tinh thần chủ động, khả năng phòng chống dịch ở các cấp; tăng cường hệ thống giám sát, nâng cao năng lực điều trị, nhất là thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin.

2. Sở Y tế tiếp tục đôn đốc quyết liệt, hướng dẫn cụ thể tiêm vắc xin tại các địa phương; bảo đảm cung ứng, phân bổ đầy đủ, kịp thời vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 6860/BYT-DP ngày 28/11/2022 của Bộ Y tế. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo kế hoạch của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kế hoạch số 1557/KH-BYT-BGDĐT ngày 18/11/2022); triển khai hiệu quả công tác vận động tiêm chủng đối với phụ huynh học sinh; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, số liệu cho các cơ quan báo chí, truyền thông để việc truyền thông bảo đảm chính xác, thống nhất, hiệu quả. Tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp tục hoạt động nghiêm túc, theo đúng Quy chế làm việc.  

- Tăng cường triển khai phòng chống các dịch bệnh lưu hành, bệnh mới nổi khác như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Đậu mùa khỉ...;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quy định về đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế trong phòng, chống dịch COVID-19; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai công tác thông tin truyền thông trên cơ sở khoa học, thực tiễn, thống nhất; thông tin kịp thời, chính xác, khách quan tình hình dịch, kết quả phòng, chống dịch; tình hình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác truyền thông, nhất là về truyền thông chính sách; không để xảy ra khủng hoảng truyền thông; phát huy vai trò, hiệu quả của hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm thúc đẩy việc tiêm vắc xin, trong đó tập trung thông tin về tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong ngăn ngừa nhiễm bệnh, diễn biến nặng, tử vong; khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động tham gia các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

4. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy nắm bắt tình hình Nhân dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; vận động Nhân dân tiêm vắc xin để phòng, chống dịch, nhất là tiêm vắc xin cho trẻ em theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá, có giải pháp giải quyết kịp thời đối với thuốc, vật tư, trang thiết y tế đã mua cho phòng, chống dịch COVID-19 còn tồn đọng, chưa sử dụng hết. Phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh hơn nữa kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Chú trọng theo dõi, bám sát, nghiên cứu thực tiễn để tổng kết kinh nghiệm, đề ra chính sách nhanh, phản ứng chính sách kịp thời theo tình hình thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Tin liên quan

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023(18/01/2023 11:00:14 SA)

Lai Châu tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính(18/01/2023 9:51:27 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023(17/01/2023 2:49:14 CH)

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023(09/01/2023 3:41:30 CH)

Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023(08/01/2023 6:39:59 CH)

1030 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang