Trang chủ Chuyên mục tin tức

Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
(Ngày đăng :27/07/2019 12:00:00 SA)

Ngày 05/07/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1275/KH-UBND ngày 05/7/2019 triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Kế hoạch đã đặt ra mục tiêu tổng quát đó là hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử cấp tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; Nâng cao vị trí xếp hạng ICT Index của tỉnh Lai Châu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT cho phát triển Chính phủ điện tử và xác định rõ các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn gồm giai đoạn 2019- 2020 và giai đoạn 2021-2025.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch cũng đã xác định rõ 6 nhiệm vụ và giải pháp gồm: Xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách để triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển chính quyền điện tử. Xây dựng phát triển chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính. Xây dựng chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Bảo đảm nguồn lực triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNTT gắn với xây dựng chính quyền điện tử.

Trên cơ sở đó kế hoạch cũng phân định rõ nội dung tổ chức thực hiện cho các cơ quan, đơn vị liên quan để tiến hành thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả./.

Tin liên quan

Thông cáo báo chí: Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu (28/8/1909 - 28/8/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu(02/10/2019 4:30:11 CH)

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng(24/09/2019 10:47:37 SA)

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/09/2019 3:00:05 CH)

Kiểm tra kinh doanh hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm(25/09/2019 10:01:40 SA)

Thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động(25/09/2019 9:45:56 SA)

387 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.