Trang chủ Chuyên mục tin tức

Sáng nay (08/8), Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp thứ ba theo hình thức trực tuyến tại Điểm cầu Trụ sở Chính phủ; Trụ sở các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trụ sở 63 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với sự tham gia của các thành viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp Trung ương và địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp.

Quang cảnh một số điểm cầu trên toàn quốc.

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Lai Châu

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, là công việc phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao và quyết liệt triển khai. Vấn đề đặt ra cho chúng ta phải đẩy mạnh chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất.

Thủ tướng đề nghị tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số thẳng thắn đánh giá rõ ràng, khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể về việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; lưu ý đánh giá cả những nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và những nhiệm vụ được giao tại Phiên họp lần trước của Ủy ban.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số quốc gia trong 06 tháng đầu năm 2022. Theo đó, so với mục tiêu đặt ra của năm 2022, có 3 chỉ tiêu đạt và vượt trước thời hạn gồm: Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán; Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ.

Các chỉ tiêu cần nỗ lực trong 6 tháng cuối năm để đạt được mục tiêu đề ra của năm gồm: Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; Tỷ lệ hộ gia đình Internet cáp quang băng rộng; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ; Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; Tỷ lệ báo cáo của CQNN được thực hiện trực tuyến; Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở; Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số.

Báo cáo đánh giá các kết quả nổi bật về nhận thức số, thể chế số, nền tảng số, nhân lực số, hạ tầng số, an toàn an ninh mạng, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh như: lựa chọn công bố Ngày Chuyển đổi số quốc gia, ngày Chuyển đổi số địa phương. Chia sẻ công bố 55 bài toán chuyển đổi số của các bộ, ngành và địa phương; 21 câu chuyện chuyển đổi số Việt Nam. Thiết lập và đưa vào sử dụng Kênh truyền thông "Chuyển đổi số quốc gia" trên Zalo; Ban hành Nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch 05 năm của cấp chính quyền về chuyển đổi số; kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022. 35/35 nền tảng số quốc gia đã hoàn thành phát triển, công bố và đưa vào sử dụng, trong đó có 31 nền tảng số đã đưa vào sử dụng chính thức, 4 nền tảng số đang sử dụng thử nghiệm. 47/63 tỉnh, thành phố đã triển khai 40.590 Tổ công nghệ số cộng đồng đến tận thôn, xóm với hơn 200.000 thành viên tham gia. Bàn giao cho các tỉnh là 457.249 máy tính trong Chương trình "Sóng và máy tính cho em". 922/3022 hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin, đạt 31%... Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; các ứng dụng quy mô quốc gia; Trợ lý ảo; Hệ thống giám sát dữ liệu trực tuyến;…

Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đến hết 6 tháng đầu năm ước tính là 10,41%; Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 99%; tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hoá đơn điện tử là 100%; giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 76% về số lượng và 30,6% về giá trị so với cùng kỳ 2021…

Số lượng lượt tải mới các ứng dụng di động đạt gần 200 triệu lượt (tính riêng tháng 6/2022), đưa Việt Nam xếp hạng thứ 7 toàn cầu về tổng số lượng lượt tải mới; 35/63 địa phương đã ban hành Đề án, Kế hoạch phát triển đô thị thông minh và bước đầu cung cấp các dịch vụ, tiện ích đô thị thông minh phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nổi lên một số khó khăn, vướng mắc lớn như: Hệ thống đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương chưa được kiện toàn về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng vai trò dẫn dắt, tổ chức triển khai chuyển đổi số; đặc biệt là thiếu nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao trong cơ quan nhà nước để tổ chức thực thi hoạt động chuyển đổi số; Số lượng, chất lượng kỹ sư, cử nhân, kỹ thuật viên về công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn rất hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số. Thiếu cơ chế thống kê, phân tích, giám sát dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước; kinh phí duy trì, vận hành; quản lý kinh phí chi cho ứng dụng công nghệ thông tin.

Đối với tỉnh Lai Châu, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác Chuyển đổi số của tỉnh đã có những kết quả nhất định như: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trong đó đã nêu rõ các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh ở cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đặc biệt nêu rõ hằng năm, ưu tiên bố trí tối thiểu 1% tổng chi cân đối ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số. UBND tỉnh đã ban hành Đề án Chuyển đối số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 làm cơ sở để các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ đã đề ra. Ban chỉ đạo Chuyển đổi số cũng được kiện toàn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng ban.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình Chuyển đổi số ở tỉnh cũng gặp một số khó khăn như: các nhiệm vụ Chuyển đổi số cần nguồn lực đầu tư lớn như “Triển khai ứng dụng Nền tảng phát thanh số trên địa bàn tỉnh; Mục tiêu 50% số xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh áp dụng nền tảng này”, tỉnh chưa thể thực hiện trong thời gian ngắn, cần thực hiện đầu tư theo từng giai đoạn. Khó khăn trong thu hút nguồn nhân lực số về công tác và cống hiến tại tỉnh, không chỉ trong cơ quan nhà nước mà ngay trong các hoạt động kinh tế, xã hội, nhân lực số còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh rất thấp, việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn.

Phiên họp cũng được nghe tham luận về kết quả thực hiện chuyển đổi số của đại diện các bộ, ngành, địa phương như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công thương; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng nhà nước; Bộ Tài chính; tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Công ty cổ phần FPT…

Ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Phiên họp, ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã báo cáo và công bố xếp hạng Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021. Theo đó, Bộ Tài chính duy trì vị trí đứng đầu về DTI của các bộ cung cấp DVC với giá trị 0,6321 tăng so với năm 2020 (0,4944); Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đứng đầu về DTI của các bộ không cung cấp DVC với giá trị 0,4736 tăng 66,29% so với năm 2020 (0,2848); Thành phố Đà Nẵng lần thứ hai liên tiếp xếp vị trí thứ nhất về DTI cấp tỉnh với giá trị 0,6419.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số biểu dương nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương để đạt được những kết quả chuyển đổi bước đầu rất tích cực. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số còn rất nhiều khó khăn, nhiều lãnh đạo các cấp chưa chú trọng, bố trí nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số. Để thực hiện chuyển đổi số thành công, đề nghị người đứng các bộ, ngành, địa phương trực tiếp vào cuộc, tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, bố trí nguồn lực tổng thể, đặc biệt cần tập trung phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số cả về số lượng và chất lượng; tập trung kết nối dữ liệu, chia sẻ thông tin, tránh tư duy cát cứ dữ liệu, cục bộ, sợ mất, va chạm về lợi ích; phát huy tính sáng tạo của cá nhân, tổ chức, đi từng bước một, chắc chắn nhưng phải đi nhanh, không cầu toàn nhưng không nóng vội, nói phải đi đôi với làm, tránh hình thức, không để hiện tượng DVCTT thì nhiều nhưng ngời dân sử dụng thì ít, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp…

Thủ tướng cũng đã giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo tại bộ, ngành, địa phương./.

Tin liên quan

Lai Châu: Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá(04/12/2022 3:56:59 CH)

Hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025(02/12/2022 10:53:55 SA)

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên thăm và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu(28/11/2022 5:13:46 CH)

Tập huấn về công tác thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2022(28/11/2022 2:18:28 CH)

Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2022 của Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông(08/11/2022 10:06:23 SA)

1232 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang