Trang chủ Chuyên mục tin tức

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
(Ngày đăng :13/01/2022 12:00:00 SA)

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Báo cáo dự thảo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2021 dù dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực khắc phục khó khăn, cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Bộ, ngành hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác; chủ động tích cực, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên các lĩnh vực công tác của ngành đạt được nhiều kết quả rõ nét; chỉ tiêu và nhiệm vụ do UBND tỉnh giao đều hoàn thành và có chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao.

Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên tất cả các lĩnh vực: Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông và CNTT, Thanh tra.

Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm luôn được Đảng ủy quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Qua đó, hoàn thành 100% các chỉ tiêu, có 01 chỉ tiêu trong lĩnh vực viễn thông vượt kế hoạch đề ra. Quản lý báo chí theo đúng định hướng, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ: xây dựng Đảng, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại đặc biệt là phòng chống dịch bệnh do virus Covid-19 và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Dịch vụ bưu chính, viễn thông đã tiếp cận với thương mại điện tử, cung cấp nhiều dịch vụ mới, phục vụ ổn định, rộng khắp đáp ứng nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân; Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đã cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc; triển khai chính quyền điện tử, chuyển đổi số theo lộ trình đề ra đã có những kết quả tích cực; an toàn thông tin mạng luôn được đề cao, bảo đảm không gian mạng của tỉnh lành mạnh.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn tổ chức quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước luôn được kịp thời. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, trong năm đã cử 03 quần chúng ưu tú tham dự lớp nhận thức về Đảng; 02 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được quan tâm thực hiện. Chế độ sinh hoạt chi bộ luôn được quan tâm chỉ đạo và duy trì thường xuyên, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng được phát huy. Công tác phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị, đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được chỉ đạo thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường chỉ đạo thực hiện. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể cơ quan tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch. Công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn cơ quan tiếp tục được giữ vững.

Các chi bộ trực thuộc đã chủ động bám sát nội dung, chương trình hành động của Đảng bộ, tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề, lãnh đạo các phòng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ Sở TTTT thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên trong Đảng bộ và có những biện pháp động viên, khích lệ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; coi trọng và chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

Với kết quả đạt được, 100% các chi bộ thuộc Đảng bộ sở được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó chi bộ Bưu chính, Viễn thông, CNTTT và 06 đảng viên trong các chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c: Nguyễn Minh Hiệu - Bí Thư Đảng bộ tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho chi bộ Bưu chính, Viễn thông, CNTT

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, các chỉ tiêu cụ thể năm 2022: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò của cấp uỷ, tổ chức đảng trong lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường chỉ đạo các chi bộ bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị cụ thể hoá trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2022; Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng 16 năm Ngày thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu (14/6/2006-14/6/2022)…

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị cơ bản nhất trí với báo cáo, đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chú trọng đưa ngành Thông tin và Truyền thông phát triển theo hướng chuyển đổi số, mang dấu ấn riêng; tổ chức sinh hoạt Chi bộ điểm trong năm (Đề xuất Chi bộ Văn phòng); quan tâm chỉ đạo đối với văn bản giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng tránh quá hạn; chú trọng cấp hành nghiêm quy chế, nội quy cơ quan; việc cử cán bộ đi học bảo bảo hợp lý, đúng quy định; tích cực hơn nữa khi tham gia các hoạt động phong trào;…

Đ/c Nguyễn Minh Hiệu - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở kết luận tại Hội nghị

Phát biểu tại kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hiệu – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2021 đồng thời đề nghị các đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

 

Tin liên quan

STTTT: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022(12/01/2022 1:42:17 CH)

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022(12/01/2022 10:38:39 SA)

Quyết định cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt IIII năm 2021(26/11/2021 10:21:11 SA)

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021(09/11/2021 2:27:38 CH)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GHI NHẬN 06 TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH COVID-19 THUỘC ĐOÀN DI CHUYỂN TỪ TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ TỈNH LAI CHÂU(05/11/2021 6:30:27 CH)

589 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang