Trang chủ Chuyên mục tin tức

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
(Ngày đăng :12/09/2022 10:31:06 SA)

Nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước và cũng là để nắm bắt nhu cầu, mong đợi của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và là cơ sở đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố năm 2022. Vừa qua UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Đối tượng điều tra là người dân, người đại diện tổ chức có địa chỉ, số điện thoại liên hệ đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả các dịch vụ hành chính công tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi điều tra là các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Thanh Tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng), Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Nội dung điều tra được thực hiện trên 5 nội dung, bao gồm:

Đối với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước sẽ thực hiện điều tra các điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ việc tiếp cận dịch vụ hành chính của người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem nơi ngồi chờ tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có đủ chỗ ngồi không, trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có đầy đủ không, trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có hiện đại không, trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dễ sử dụng không.

Đối với thủ tục hành chính thực hiện điều tra : Thủ tục hành chính có được niêm yết công khai đầy đủ; Thủ tục hành chính có được niêm yết công khai chính xác; Thành phần hồ sơ mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định; Phí/lệ phí mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định; Thời hạn giải quyết (tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận đến ngày nhận kết quả) là đúng quy định.

Đối với công chức trực tiếp giải quyết công việc tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết sẽ điều tra về thái độ giao tiếp, sự chú ý lắng nghe ý kiến của người dân/đại diện tổ chức, việc trả lời, giải đáp đầy đủ các ý kiến của người dân/đại diện tổ chức, việc hướng dẫn kê khai hồ sơ, hướng dẫn hồ sơ dễ hiểu, việc tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc.

Đối với kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, điều tra về kết quả có đúng quy định không, kết quả có thông tin đầy đủ không, kết quả có thông tin chính xác không

Đối với tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị: Áp dụng đối với các trường hợp người dân, tổ chức đã thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc cung ứng dịch vụ hành chính công. Các tiêu chí đo lường hài lòng về yếu tố này gồm: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị không; Người dân, tổ chức thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị có được dễ dàng không; Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị có tích cực không; Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị kịp thời không.

 

Tin liên quan

Lai Châu: Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá(04/12/2022 3:56:59 CH)

Hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025(02/12/2022 10:53:55 SA)

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên thăm và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu(28/11/2022 5:13:46 CH)

Tập huấn về công tác thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2022(28/11/2022 2:18:28 CH)

Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2022 của Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông(08/11/2022 10:06:23 SA)

1207 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang