Trang chủ Chuyên mục tin tức

Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số để phát hành, gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành
(Ngày đăng :22/06/2021 4:13:27 CH)

Hình ảnh minh họa

Ngày 21/6, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1764/UBND-VX về việc quán triệt đẩy mạnh sử dụng chữ ký số để phát hành, gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, giảm thời gian và chi phí cho việc phát hành, gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh quán triệt tăng cường, đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) để xử lý công việc, phát hành, gửi, nhận văn bản điện tử (trừ các văn bản chứa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước) theo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống QLVB&ĐH giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai xử lý công việc, phát hành, gửi, nhận văn bản trên Hệ thống QLVB&ĐH nếu có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất, báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu giải quyết.

Cán bộ, công chức, viên chức phải bảo mật thông tin mật khẩu tài khoản cá nhân trên Hệ thống QLVB&ĐH, thường xuyên đổi mật khẩu đủ mạnh (mật khẩu nên có tối thiểu 08 ký tự, gồm ký tự hoa, ký tự thường, ký tự số và ký tự đặc biệt) tránh người khác có thể truy cập vào tài khoản cá nhân trên Hệ thống QLVB&ĐH.

Các cơ quan, đơn vị sử dụng Hệ thống QLVB&ĐH chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và nhà cung cấp dịch vụ Hệ thống QLVB&ĐH tiến hành thu hồi ngay các tài khoản không hoạt động và tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc thôi không làm việc ở cơ quan, đơn vị…

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ Hệ thống QLVB&ĐH hướng dẫn chi tiết cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh sử dụng Hệ thống QLVB&ĐH để xử lý công việc, ký số phát hành và gửi, nhận văn bản điện tử. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết; định kỳ 6 tháng và đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện xử lý công việc, phát hành, gửi, nhận văn bản trên Hệ thống QLVB&ĐH của các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Tin liên quan

THỰC HIỆN GÁN NHÃN TÍN NHIỆM MẠNG CHO CÁC WEBSITE/TÊN MIỀN TỈNH LAI CHÂU CÔNG KHAI TRÊN INTERNET(16/07/2021 9:03:35 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn “Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19”(22/07/2021 11:27:37 SA)

Lãnh đạo STTTT: Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ TTTT trao tặng cuốn sách "Thời kỳ hậu Corona: Luôn có cơ hội trong khủng hoảng" của tác giả Scott Galloway.(22/06/2021 5:24:22 CH)

Hội nghị tổng kết thi hành Luật Viễn thông(28/06/2021 10:24:43 SA)

Hội nghị trực tuyến góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2020/NĐ-CP và số 119/2020/NĐ-CP(28/06/2021 1:55:22 CH)

524 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang