Trang chủ Chuyên mục tin tức

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
(Ngày đăng :28/04/2021 1:24:44 CH)

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Kế hoạch tuyên truyền của Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh. Theo đó, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo tiến độ, hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19 góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bầu cử; việc hiệp thương lựa chọn giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; các địa phương tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử; kiểm tra giám sát công tác bầu cử ở các địa phương; tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ nay đến khi công bố kết quả bầu cử và được chia làm 3 đợt gồm: Đợt 1, tuyên truyền trước bầu cử từ 28/02 đến 15/4/2021; đợt 2, tuyên truyền cao điểm (diễn ra bầu cử), từ 16/4 đến 23/5/2021; đợt 3, tuyên truyền sau bầu cử từ 24/5 đến 13/6/2021.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất để phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền; thống nhất nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm tiến hành các hoạt động tuyên truyền bầu cử; ban hành: Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên, kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, công văn số 05/CV-TBTT ngày 23/3/2021 của Tiểu ban tuyên truyền về việc thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong vùng đồng bào DTTS; chỉ đạo các cơ quan (có lãnh đạo là thành viên của Tiểu ban) triển khai thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch; Thông cáo báo chí, tổ chức Họp báo với các cơ quan báo chí trong tỉnh, báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ban hành Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; phát hành Tờ gấp “Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; mở chuyên mục “Chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy; đưa nội dung tuyên truyền bầu cử vào hướng dẫn tuyên truyền tháng 2, 3, 4; tuyên truyền trên Bản tin Thông báo nội bộ (tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng); cho ý kiến đối với các văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về mẫu tranh cổ động, tuyên truyền; phương án tuyên truyền bầu cử.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn MTTQ các cấp về công tác kiểm tra giám sát công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; tham gia vào các dự thảo các quyết định của UBBC tỉnh về việc thành lập hai ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 13 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia cùng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại các huyện: Tam Đường, Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ… tổng hợp các mẫu biên bản, danh sách các cơ quan đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lần thứ 3…

Sở Thông tin và Truyền thông định hướng Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện và hệ thống đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử. Từ ngày 1/3/2021 đã mở chuyên mục “Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh và Trang Thông tin điện tử của sở.

Ngoài ra, tăng cường theo dõi thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua theo dõi, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện cá nhân, tổ chức đăng tin sai sự thật đăng tải trên môi trường mạng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai lồng ghép công tác tuyên truyền bầu cử với các hoạt động chuyên môn thế mạnh của ngành: Đã tuyên truyền 424 băng rôn, 287 pano (trong đó có 28 cụm pano khổ lớn), treo 4242 cờ các loại tại các trục đường chính, khu vực đông dân cư trên địa bàn tỉnh; 192 lượt xe thông tin lưu động, lồng ghép tuyên truyền 108 đợt trong các hoạt động đưa thông tin về cơ sở. Duy trì trưng bày 6.812 bản sách, 803 ảnh tư liệu, 762 hiện vật tại Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, thư viện các huyện, thành phố. Tổ chức trưng bày, triển lãm sách, báo lưu động tại huyện Than Uyên với 509 tài liệu. Hoàn thiện công tác biên soạn bài tuyên truyền bầu cử, sáng tác 10 mẫu tranh cổ động, 02 phương án trang trí tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật chào mừng và chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã kịp thời đăng tải, phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo về cuộc bầu cử, các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử, tuyên truyền về luật bầu cử, hội nghị hiệp thương, tập huấn công tác bầu cử, kiểm tra công tác bầu cử, ý nghĩa ngày bầu cử, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ...Mở và duy trì chuyên mục “Hướng tới ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026”.

Đến nay, Báo Lai Châu đã đăng tải trên 270 tin, bài, ảnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã phát sóng 9 số chuyên mục, chuyên đề, mỗi chuyên mục, chuyên đề 15 phút, tiểu mục “Hướng tới Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” với tổng số 260 tin, bài, phóng sự. Các tin, bài, chuyên mục, chuyên đề đều được biên tập, biên dịch và phát sóng trong các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng Dao, Thái, Mông, Hà Nhì.

Trong thời gian tới, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử của tỉnh tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện toàn bộ nội dung ma két (Pano, áp phích, khẩu hiệu) phục vụ công tác tuyên truyền cuộc bầu cử; tuyên truyền cổ động qua hệ thống loa truyền thanh, băng zôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, thông tin lưu động; các trang mạng xã hội; treo cờ Tổ quốc, tuyên truyền trên bảng điện tử.... tại thành phố và trung tâm các huyện, các cơ quan, công sở, khu dân cư; điểm bầu cử. Chỉ đạo đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử theo đúng kế hoạch của Tiểu ban. Với nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng sẽ góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng pháp luật trong bầu cử, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân./.

Tin liên quan

Đoàn công tác của tỉnh thăm và tặng quà cho người có công tại huyện Nậm Nhùn(23/07/2021 8:37:30 CH)

Hội nghị phổ biến kinh nghiệm triển khai các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc(04/08/2021 12:56:53 CH)

THỰC HIỆN GÁN NHÃN TÍN NHIỆM MẠNG CHO CÁC WEBSITE/TÊN MIỀN TỈNH LAI CHÂU CÔNG KHAI TRÊN INTERNET(16/07/2021 9:03:35 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn “Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19”(22/07/2021 11:27:37 SA)

Lãnh đạo STTTT: Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ TTTT trao tặng cuốn sách "Thời kỳ hậu Corona: Luôn có cơ hội trong khủng hoảng" của tác giả Scott Galloway.(22/06/2021 5:24:22 CH)

341 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang