Trang chủ Chuyên mục tin tức

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng.
(Ngày đăng :07/07/2019 2:17:43 CH)

Quang cảnh Hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng

Giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Hàng tháng Đảng bộ sở Thông tin và Truyền thông đều có hướng dẫn nội dung tuyên truyền tới các chi bộ trực thuộc. Ngoài ra, Đảng bộ xây dựng chương trình tổ chức các Hội nghị toàn đảng bộ để quán triệt phổ biến các văn bản của Đảng.

Để tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái và tuyên truyền các văn bản chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiếp tới Đại hội đại biểu toàn quốc. Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tuyên truyền: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; Kế hoạch 209/KH-TU ngày 10/6/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về "Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Luân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy sở, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Trong đó tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết, bối cảnh, tình hình, những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hiện nay, quan điểm, mục tiêu và giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch 209/KH-TU ngày 10/6/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII. Đồng thời Hội nghị cũng được nghe phổ biến về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nội dung của đại hội, quy định, trình tự thực hiện các bước chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự, cơ cấu số lượng nhân sự, thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Luân – Bí thư Đảng bộ sở, Giám đốc Sở đã giao nhiệm vụ cho phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, phòng Bưu chính – Viễn thông – Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch thực hiện tăng cường quản lý báo chí, xuất bản, internet và mạng xã hội theo nội dung giao tại Kế hoạch 209/KH-TU ngày 10/6/2019 của Tỉnh ủy và chỉ đạo các chi bộ chuẩn bị dần các nội dung cho công tác đại hội tại các Chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin liên quan

Thông cáo báo chí: Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu (28/8/1909 - 28/8/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu(02/10/2019 4:30:11 CH)

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng(24/09/2019 10:47:37 SA)

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/09/2019 3:00:05 CH)

Kiểm tra kinh doanh hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm(25/09/2019 10:01:40 SA)

Thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động(25/09/2019 9:45:56 SA)

331 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.