Trang chủ Chuyên mục tin tức

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Trung tâm dữ liệu.
(Ngày đăng :10/09/2019 2:41:23 CH)

Ảnh minh họa

          Đứng trước việc gia tăng, bùng nổ chuyển sang Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, nhiều Trung tâm dữ liệu được phát triển nhanh với nhiều loại hình dịch vụ cung cấp góp phần tích cực cho ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp tuy nhiên cũng có việc lợi dụng dịch vụ này vào việc cung cấp các dịch vụ vi phạm pháp luật. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh trên môi trường mạng cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, Bộ thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị 33/CT-BTTTT ngày 09/9/2019 về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Trung tâm dữ liệu, theo đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp như:

         Về Tuyên truyền: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức để tuyên truyền các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, cung cấp thông tin, dịch vụ trên môi trường mạng; Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu; Cung cấp thông tin cảnh báo, khuyến cáo người dùng cảnh giác với trò chơi trái phép, thông tin lừa đảo, nội dung thông tin trái quy định pháp luật.

         Về quản trị: Xây dựng, ban hành quy định kiểm tra thông tin khách hàng và hợp đồng cung cấp dịch vụ, quy định về quản lý hồ sơ thông tin khách hàng.

         Về kỹ thuật: Triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ với các trung tâm dữ liệu theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng. Xây dựng phương án và thực hiện kiểm tra, đánh giá, giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo vệ hệ thống thông tin; Đánh giá tình hình thực hiện và khó khăn vướng mắc trong việc công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của cơ quan, doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 và có nghiên cứu đề xuất sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Xây dựng, công bố các tiêu chuẩn, thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) đối với từng loại hình dịch vụ Trung tâm dữ liệu.

          Về thanh tra, kiểm tra vi phạm: Tăng cường hoạt động thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc thuê dịch vụ trung tâm dữ liệu để thực hiện các hành vi vi phạm theo quy định; Xây dựng phương án kỹ thuật để chia sẻ, cập nhật thông tin các khách hàng vi phạm, hành vi, hình thức vi phạm liên quan đến dịch vụ trung tâm dữ liệu; Thường xuyên cập nhập chia sẻ thông tin, dữ liệu về các sản phẩm, ứng dụng đã được đăng ký, cấp phép để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, giám sát; Công bố đầu mối tiếp nhận, trao đổi thông tin, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp nhằm kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan; Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cung cấp nền tảng xuyên biên giới nhằm giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trò chơi, nội dung thông tin trái phép.

         Về cơ chế chính sách: Nghiên cứu rà soát sửa đổi, bổ sung Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ; Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn, đề xuất hình thức quản lý tổng thể đối với các dịch vụ trung tâm dữ liệu theo hướng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa đảm bảo hiệu quả chức năng quản lý nhà nước. Rà soát việc thực hiện các quy định pháp lý, xử lý các vi phạm liên quan đến trò chơi trực tuyến, mạng xã hội, trang thông tin điện tử và đề xuất phương án giải quyết nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thực thi pháp luật; Nghiên cứu, đề xuất quy định quản lý nhằm nhận diện các sản phẩm ứng dụng đã được đăng ký, cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp người sử dụng trong việc nhận biết, phòng ngừa đối với sản phẩm, nội dung trái phép.

         Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phân công tổ chức thực hiện rõ ràng đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu, các Cục, Vụ, Trung tâm trực thuộc Bộ. Riêng các Sở Thông tin và Truyền thông được giao tổ chức thực hiện tăng cường thanh, kiểm tra các hoạt động liên quan đến việc lợi dụng thuê dịch vụ trung tâm dữ liệu để cung cấp các hoạt động trái với quy định của pháp luật và chỉ đạo cơ quan báo chí, đài PTTH trên địa bàn tăng cường thời lượng phát sóng, bài viết tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho các tổ chức, người dân về quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh trên môi trường mạng./.

Tin liên quan

Thông cáo báo chí: Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu (28/8/1909 - 28/8/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu(02/10/2019 4:30:11 CH)

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng(24/09/2019 10:47:37 SA)

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/09/2019 3:00:05 CH)

Kiểm tra kinh doanh hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm(25/09/2019 10:01:40 SA)

Thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động(25/09/2019 9:45:56 SA)

388 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.