Trang chủ Chuyên mục tin tức

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :28/06/2019 7:05:52 CH)

Ảnh minh họa

Ngày 12/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐCQĐT về việc Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu và Quyết định số 02/QĐ-BCĐCQĐT về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu.

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu làm việc theo nguyên tắc dân chủ, thảo luận công khai các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn và do Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận, quyết định; không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh. Đồng thời, đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo trong hoạt động của Ban Chỉ đạo và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế.

Ban Chỉ đạo họp 03 tháng một lần và họp bất thường theo quyết định của Trưởng Ban, Phó Trưởng ban hoặc theo đề nghị Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo. Thành phần tham dự cuộc họp do Trưởng Ban, Phó Trưởng ban quyết định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo được quyền giao đơn vị đầu mối chủ trì và huy động đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình trong thực thi nhiệm vụ được Trưởng ban, Phó Trưởng Ban giao; phối hợp với Tổ giúp việc trong thực hiện nhiệm vụ; báo cáo Trưởng ban về kết quả thực hiện.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hằng năm cho Sở Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí hợp pháp khác./.

Tin liên quan

Thông cáo báo chí: Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu (28/8/1909 - 28/8/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu(02/10/2019 4:30:11 CH)

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng(24/09/2019 10:47:37 SA)

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/09/2019 3:00:05 CH)

Kiểm tra kinh doanh hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm(25/09/2019 10:01:40 SA)

Thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động(25/09/2019 9:45:56 SA)

347 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.