Trang chủ Chuyên mục tin tức Chuyên đề

Tăng dần số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
(Ngày đăng :09/08/2019 12:00:00 SA)

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Lai Châu và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Nguồn: laichau.gov.vn

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các cơ quan nhà nước, xử lý giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, thuận tiện và góp phần ngăn ngừa các hành vi tiêu cực xảy ra. Thời gian vừa qua các sở, ban, ngành trong tỉnh đã bước đầu quan tâm thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để thực hiện hiệu quả việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/01/2017 về triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định 407/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lai Châu; Quyết định 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tổng số có gần 2000 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Là đơn vị được UBND tỉnh giao phụ trách và làm đầu mối cho các hoạt động thuộc lĩnh vực này, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức nhiều nội dung để đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh như: Tham mưu ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đồng thời tổ chức việc ký thỏa thuận hợp tác giữa các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố với Bưu điện tỉnh Lai Châu trong việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, phối hợp với Bưu điện tỉnh mở lớp tập huấn việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho nhân viên bưu điện. Song song với đó chỉ đạo các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

        Điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bưu điện thành phố Lai Châu

Theo kết quả tổng hợp việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh: Năm 2018, sản lượng doanh thu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm phục vụ là 13.205 hồ sơ và trong 6 tháng đầu năm 2019 là 12.566 hồ sơ, không có trường hợp khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ, không có trường hợp hồ sơ bị mất, thất lạc, hư hỏng mức độ an toàn trong cung ứng dịch vụ là 100%. Qua đó có thể thấy việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích đã dần được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, tuy nhiên số lượng hồ sơ được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả có thể đánh giá có tăng qua các năm nhưng số lượng chưa nhiều vẫn còn có đơn vị chưa thực hiện việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả ngoài việc tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, quy trình thực hiện của việc triển khai tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tới các tổ chức, nhân dân thì người đứng đầu các đơn vị có thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích phải quyết tâm chỉ đạo sát sao việc thực hiện tại chính cơ quan, đơn vị.

Có thể nói việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ tỉnh Lai Châu xây dựng và triển khai thành công mô hình chính quyền điện tử, tăng chỉ số cải cách hành chính và chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới.

 

Tin liên quan

Tăng dần số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích(08/08/2019 2:40:40 CH)

344 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.