Trang chủ Giới thiệu chung Chức năng - nhiệm vụ

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

(Kèm theo Quyết định số 817/QĐ-STT&TT ngày 26 tháng 9 năm 2016

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu)

I. Tên giao dịch, vị trí và chức năng

1. Tên giao dịch - Trụ sở của Trung tâm

- Trung tâm có tên giao dịch tiếng việt: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Tên giao dịch tiếng anh: Lai Chau Information and Communications Technology Center  (viết tắt: LCICT).

- Có trụ sở tại Phường Đoàn Kết - TP. Lai Châu - tỉnh Lai Châu.

2. Vị trí

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Chức năng

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hội thảo, nghiên cứu khoa học về công nghệ thông tin và truyền thông;

- Đầu mối tiếp nhận và chuyển giao về công nghệ thông tin và truyền thông, xây dựng và triển khai các dự án phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh;

- Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh;

- Tư vấn, triển khai các hệ thống, kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin cho tỉnh;

- Đầu mối về trao đổi công nghệ thông tin và truyền thông với các Trung tâm, đơn vị, các tổ chức trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông;

- Triển khai các hoạt động về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Thực hiện các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông cho mọi đối tượng và các nhiệm vụ khác về công nghệ thông tin và truyền thông do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao;

- Thừa uỷ quyền của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động Thông tin và Truyền thông tại tỉnh Lai Châu.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nền kinh tế của tỉnh. Bao gồm đào tạo sử dụng thiết bị, đào tạo cơ bản, nâng cao, bổ sung kiến thức đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới;

- Liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin và nghiệp vụ truyền thông cho người làm Công nghệ thông tin, truyền thông và giảng viên công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lai Châu và các tỉnh lân cận;

- Cấp các chứng chỉ, chứng nhận trình độ, kiến thức về công nghệ thông tin cho các đối tượng đạt yêu cầu theo quy định;

- Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ về đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; chuẩn nhân lực công nghệ thông tin, các chứng chỉ, chứng nhận chuyên ngành liên quan về công nghệ thông tin;

- Nghiên cứu, tiếp nhận, cập nhật kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, phục vụ phát triển đào tạo của Trung tâm.

2. Kỹ thuật, dịch vụ

- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ thông tin và truyền thông;

- Quản lý, duy trì, bảo dưỡng, hệ thống mạng;

- Thực hiện các dịch vụ triển khai, lắp đặt, sửa chữa, duy tu, bảo trì mạng máy tính, thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông;

- Tham gia tư vấn, trực tiếp giúp đỡ các đơn vị xây dựng các phần mềm chuyên ngành, các trang thông tin điện tử (Web) để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý, sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động xã hội khác của tổ chức, cá nhân;

- Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, thiết kế, thiết kế kỹ thuật, lập dự án, dự toán, tổng dự toán, thi công công trình trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;

- Nghiên cứu, vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu;

- Đảm bảo an toàn thông tin hệ thống;

- Tham gia đội ứng cứu sự cố máy tính;

- Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử cho các đơn vị có nhu cầu;

- Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu, phát triển các cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

- Chứng thực chữ ký điện tử;

- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển phần mềm tin học trong và ngoài tỉnh;

- Giúp Sở Thông tin và Truyền thông tư vấn các đơn vị được thụ hưởng ngân sách từ nguồn kinh phí công nghệ thông tin lựa chọn máy móc, cấu hình, chủng loại, xuất xứ,... để việc đầu tư đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả cao nhất;

- Thực hiện kinh doanh cung cấp, phân phối thiết bị, sản phẩm và các dịch vụ, dịch vụ gia tăng khác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông;

- Có nhiệm vụ sửa chữa, duy tu, bảo trì mạng máy tính các cơ quan ban ngành của tỉnh;

- Thực hiện các dịch vụ khác nhằm phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh và phát triển Trung tâm;

4. Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo công tác tháng, quí, năm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm về Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; Tham mưu, soạn thảo các văn bản liên quan...

- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao.

5.Tổ chức bộ máy

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Trung tâm Viễn thông – Công nghệ thông tin./.

Tin liên quan

Chức năng - nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông(06/10/2014 9:38:09 SA)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu(29/09/2016 8:25:38 SA)

336 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang