Trang chủ Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

Lịch tiếp công dân 2019
(Ngày đăng :02/01/2019 12:00:00 SA)

 

 THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của sở Thông tin và Truyền thông năm 2019

 

Thực hiện Luật tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 như sau:

1. Tiếp công dân thường xuyên

Công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân thường xuyên tất cả các ngày làm việc trong năm.

2. Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ 1 lần/tháng vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp đi vắng hoặc vì lý do đột xuất, việc tiếp công dân sẽ được ủy quyền cho 01 phó giám đốc trực tiếp tiếp công dân theo quy định.

3. Tiếp công dân đột xuất của lãnh đạo

Việc tiếp công dân đột xuất của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông theo khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

4. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Buổi sáng 7h30 đến 11h30, buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00

- Địa điểm: Tại Hội Trường Sở Thông tin và Truyền thông Tầng 7 nhà D – Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu.

5. Tổ chức thực hiện

Công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân thường xuyên theo quy định; phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và điều kiện cần thiết phục vụ tốt việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Trên đây là Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019 để các cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết./.                                                                             

 

 

       

 

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 43 của lãnh đạo sở(19/10/2020 2:53:27 CH)

Lịch công tác tuần 21 của Lãnh đạo sở(20/05/2020 10:24:16 SA)

Lịch công tác tuần 19(06/05/2020 9:30:01 SA)

Lịch làm việc tuần 17(20/04/2020 9:54:36 SA)

Lịch làm việc tuần 13 năm 2020(03/04/2020 10:50:26 SA)

837 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang