SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LAI CHÂU

DEPARTMENT OF INFOMATION AND COMMUNICATIONS OF LAI CHAU PROVINCE

Trang chủ Lịch Công tác
Lịch tiếp công dân 2023
(Ngày đăng :30/12/2022 12:00:00 SA)

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của sở Thông tin và Truyền thông năm 2023

 

 

Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Thực hiện Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau:

1. Tiếp công dân thường xuyên

Công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân thường xuyên tất cả các ngày làm việc trong năm.

2. Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ 1 lần/tháng vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp đi vắng hoặc vì lý do đột xuất, việc tiếp công dân sẽ được ủy quyền cho 01 phó giám đốc trực tiếp tiếp công dân theo quy định.

3. Tiếp công dân đột xuất của lãnh đạo

Việc tiếp công dân đột xuất của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông theo khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

4. Tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo bằng các hình thức khác:

- Hình thức văn bản: Gửi về địa chỉ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu, tầng 7, nhà D, khu hành chính – chính trị tỉnh Lai Châu. - Hình thức điện tử: Gửi về hộp thư ptt.sotttt@laichau.gov.vn.

5. Thời gian, địa điểm tiếp công dân

- Thời gian:

+ Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30

+ Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00

- Địa điểm: Phòng Tiếp công dân Sở Thông tin và Truyền thông - Tầng 7 nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu.

6. Tổ chức thực hiện

Công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân thường xuyên theo quy định, đồng thời phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và điều kiện cần thiết phục vụ tốt việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Trên đây là Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023 để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân được biết./.

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 22(21/06/2023 2:42:05 CH)

Lịch công tác tuần 23(21/06/2023 2:44:18 CH)

Lịch công tác tuần 24(21/06/2023 2:45:41 CH)

Lịch công tác tuần 25(21/06/2023 2:47:04 CH)

Lịch công tác tuần 26(21/06/2023 2:48:30 CH)

741 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Đăng nhập

Chứng chỉ tín nhiệm mạng
top
down