Trang chủ Giới thiệu chung Giới thiệu chung

 

 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Hộp thư công vụ

Chức Vụ

I. Ban Giám đốc

 

 

1

Nguyễn Minh Hiệu

hieunm.sotttt@laichau.gov.vn

Giám đốc

2

Trần Văn Sáu

sautv.sotttt@laichau.gov.vn

Phó Giám đốc

3

Phạm Quang Cường

cuongpq.sotttt@laichau.gov.vn

Phó Giám đốc

II. Văn Phòng

vanphong.sotttt@laichau.gov.vn

 

1

Đỗ Thị Tuyên

tuyendt.sotttt@laichau.gov.vn

Chánh Văn phòng

2

Vũ Thị Dung

dungvt.sotttt @laichau.gov.vn

Phó Chánh văn phòng

3

Nguyễn Thị Châu Nam

namntc.sotttt@laichau.gov.vn

Văn thư

4

Vũ Thị Thu Hương

huongvtt.sotttt@laichau.gov.vn

 

5

Chảo Sếnh Kiêm

kiemcs.sotttt@laichau.gov.vn

 

III. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

phongqlbcbc.sotttt@laichau.gov.vn

 

1

Lý Thị Thu Huyền

huyenltt.sotttt@laichau.gov.vn

Trưởng Phòng

2

Lò Thị Nga

ngalt.sotttt@laichau.gov.vn

Phó Trưởng Phòng

3

Mai Thu Hiền

 hienmt.sotttt@laichau.gov.vn

 

4

Hoàng Thị Ngọc Diệp

diephtn.sotttt@laichau.gov.vn

 

IV. Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin

phongvtcntt.sotttt@laichau.gov.vn

 

1

 Bùi Thị Lan

lanbt.sotttt@laichau.gov.vn

 Phó Trưởng phòng

2

Nguyễn Đăng Quang

quangnd.sotttt@laichau.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Mai Liên

 lienntm.sotttt@laichau.gov.vn

 

4

Nguyễn Văn Hạnh

hanhnv.sotttt@laichau.gov.vn

 

V. Phòng Thanh Tra

phongthanhtra.sotttt@laichau.gov.vn

 

1

Vùi Văn Tiến

tienvv.sotttt@laichau.gov.vn

 Chánh thanh tra

2

Nguyễn Trọng Huân

huannt.sotttt@laichau.gov.vn

 Phó Chánh thanh tra

3

Phạm Văn Tuyến

tuyenpv.sotttt@laichau.gov.vn

 

VI. Trung Tâm CNTT

lcict@laichau.gov.vn

 

 1

 Nguyễn Nam Hải

 hainn.sotttt@laichau.gov.vn

 Giám đốc

2

Lò Thị Thu

thult.sotttt@laichau.gov.vn

Phó Giám đốc

3

Phạm Thị Hương Giang

giangpth.sotttt@laichau.gov.vn

4

Tẩn Lan Mỹ

mytl.sotttt@laichau.gov.vn

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

 

Tin liên quan

Tóm lược quá trình hình thành và phát triển Sở Thông tin và Truyền thông(14/06/2019 9:25:25 SA)

Danh bạ hộp thư công vụ(06/10/2014 9:41:55 SA)

Giới thiệu chung(06/10/2014 9:34:24 SA)

1247 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang