Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2100/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2020 6 20/09/2019
2 73/2019/NĐ-CP Quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN 2 05/09/2019
3 08/2019/TT-BTTTT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất 1 16/08/2019
4 912/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu 1 12/08/2019
5 15/2019/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức hỗ trợ phương tiện nghe xem thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 1 23/07/2019
6 13/2019/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Lai Châu 22/07/2019
7 765/QĐ-UBND Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 16/07/2019
8 12/2019/QĐ-UBND Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1 16/07/2019
9 10/2019 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước tỉnh Lai Châu 3 20/06/2019
10 28/KL-ĐLN Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm; phát hành lịch Blốc năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 11 08/01/2019
11 858/KL-STTTT Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu 9 08/10/2018
12 717/KL-STTTT Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh Lai Châu 5 21/08/2018
13 589/BC-STTTT Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý , cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cọng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 7 26/06/2018
14 407/KL-STTTT Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động Bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14 14/05/2018
15 1202/QĐ-STTTT-ISO Quyêt định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 36 17/11/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Email: BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.