Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 4224 Triển khai Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 8 09/11/2022
2 13 Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức 5 01/11/2022
3 195 Phe duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 5 28/10/2022
4 40/KL-STTTT Kết luận thanh tra Đột xuất việc quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Lai Châu 77 11/01/2022
5 3685/KH-UBND Kế hoạch triển khai thí điểm xây dựng xã chuyển đổi số, xã thông minh tại Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu 17 10/11/2021
6 1068/KL-STTTT Kết luận thanh tra việc thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Lai Châu 11 22/10/2021
7 3141/HD-UBND Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ 149 04/10/2021
8 862/KL-STTTT Kết luận việc kiểm tra đột xuất việc phát hành một số xuất bản phẩm có văn bản thu hồi của Cục Xuất bản, In, Phát hành 9 17/06/2021
9 2451/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Lai Châugiai đoạn 2021-2020 28 30/10/2020
10 2451/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 6 30/10/2020
11 1400/KL-STTTT Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định về tỷ lệ nội dung, thời lượng dành cho trẻ em và việc chấp hành các quy định về quảng cáo 35 25/09/2020
12 917/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính; xuất bản, in, phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu 6 20/07/2020
13 924/Kl-STTTT Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử 9 25/06/2020
14 Không có Thể lệ Cuộc thi và gợi ý về đề tài cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020) 17 01/12/2019
15 861/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền một số nội dung 21 09/08/2019

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang