Tên Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: tầng 7, Nhà D, khu Hành chính - Chinh trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Điện thoại: 02133.791.558

Website: http://sotttt.laichau.gov.vn |  http://stttt.laichau.gov.vn

Thang

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

(Kèm theo Quyết định số 817/QĐ-STT&TT ngày 26 tháng 9 năm 2016

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu)

Thang

1168 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang