Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy


I. BAN GIÁM ĐỐC

TT

Họ & Tên

Chức Vụ

Liên Hệ

1

Đ/c Nguyễn Quốc Luân
Giám đốc
Điện thoại: 02133.791.568
Email:
 nguyenquocluan.sotttt@laichau.gov.vn

hoặc nguyenquocluan-laichau@chinhphu.vn
2
Đ/c Nguyễn Minh Hiệu
Phó Giám đốc

Cơ quan: 02133.791.668

Email: nguyenminhhieu.sotttt@laichau.gov.vn

 

3

Đ/c Trần Văn Sáu
Phó Giám đốc

Cơ quan: 02133.791.188

Email: tranvansau.sotttt@laichau.gov.vnII. CÁC PHÒNG - TRUNG TÂM
1. Văn Phòng:
                 Điện thoại: 02133.791.558 - Fax: 02133.791.559 / Email: vanphong.sotttt@laichau.gov.vn
2. Phòng Thanh Tra:
                 Điện thoại: 02133.798.888 / Email: phongthanhtra.sotttt@laichau.gov.vn
3. Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin:
                 Điện thoại: 0213.3798.798 / Email: phongvtcntt.sotttt@laichau.gov.vn
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
                 Điện thoại: 02133.798.688 / Email: phongkhtc.sotttt@laichau.gov.vn
5. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:
                 Điện thoại: 02133.798.799 / Email: phongqlbcbc.sotttt@laichau.gov.vn
6. Phòng Cổng Thông tin điện tử:
                 Điện thoại: 0213.3798.788 / Email: banbientap@laichau.gov.vn
7. Trung tâm CNTT-TT:

                 Điện thoại: 0213.3791.279 / Email: lcict@laichau.gov.vn

8. Trung tâm Phát hành sách - Văn hóa phẩm:

                 Điện thoại: 0213.3795.963

Tin liên quan

TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG(06/10/2014 9:40:36 SA)

236 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.