Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến ngày pháp luật tháng 5
(Ngày đăng :10/07/2017 10:32:54 SA)

Toàn cảnh Hội nghị.

Sáng ngày 26/5, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Sở.

Đồng chí Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Sở.

Tại Hội nghị các đại biểu đã phổ biến: Luật Trẻ em; Văn bản số 356-CV/TU ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Tỉnh ủy về việc quản lý cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động đối ngoại.

Luật Trẻ em được Quốc hội ban hành ngày 05 tháng 4 năm 2016 gồm 7 chương và 106 điều và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2017. Luật quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; Nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em. Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Theo Luật, trẻ em có các quyền: Được sống; Khai sinh và có quốc tịch; Chăm sóc sức khỏe;Chăm sóc, nuôi dưỡng; Giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu; Vui chơi, giải trí; Phát huy, giữ gìn bản sắc; Tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Về tài sản; Bí mật đời sống riêng tư; Được sống chung với cha, mẹ; Đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ; Chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi; Bảo vệ để không bị xâm hại tình dục; Được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động… Bên cạnh đó, trẻ em cũng có bổn phận như: Bổn phận đối với gia đình; Đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác; Đối với cộng đồng, xã hội; Quê hương, đất nước và Bổn phận đối với bản thân.

Đối với văn bản số 356-CV/TU ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Tỉnh ủy về việc quản lý cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động đối ngoại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc: Việc quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động học tập, nghiên cứu nắm rõ các quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động đối ngoại. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện theo đúng kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi thực hiện hoặc tham gia các hoạt động đối ngoại, phải đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ thục theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và các quy định có liên quan. Người thực hiện hoặc tham gia các hoạt động đối ngoại phải chấp hành nghiêm các quy định về công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài, chế độ bảo mật thông tin, phát ngôn, tiếp xúc với người nước ngoài. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, thực hiện đúng quy định và chịu trách nhiệm về các hoạt động đối ngoại trong phạm vi thẩm quyền do chính mình phụ trách…

Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là việc làm thường xuyên hàng tháng của Sở Thông tin và Truyền thông nhằm phổ biến các luật, văn bản, chỉ chị, nghị quyết mới của Trung ương, của tỉnh và của Ngành đến toàn thể cán bộ, công chức và viên chức trong toàn Sở./.

Tin liên quan

Phổ biến Luật bồi thường trách nhiệm của Nhà nước(26/07/2018 9:44:30 SA)

Sở Thông tin và Truyền thông: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII(25/07/2018 4:02:20 CH)

Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn chữ ký số tại thành phố Lai Châu (03/07/2018 9:09:48 SA)

Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại mạng thông tin liên lạc và chia sẻ với đồng bào Lai Châu (03/07/2018 9:06:59 SA)

Tập huấn, bồi dưỡng về quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (21/06/2018 7:45:10 SA)

229 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.