Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Lễ ký kết chương trình phối hợp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa Sở Thông tin và Truyền thông ba tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái
(Ngày đăng :28/02/2017 9:07:12 SA)

Lãnh đạo ba Sở bắt tay sau Lễ ký kết chương trình phối hợp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Ngày 27/02/2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu, Sở Thông tin và Truyền thông ba tỉnh: Lai Châu - Lào Cai - Yên Bái tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2017 – 2020. Dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp có lãnh đạo Sở; lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị của Sở Thông tin và Truyền thông ba tỉnh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, ngày 22/02/2013, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu và Lào Cai ký Chương trình phối hợp số 02/CTPH-STTTTLC-STTTTLC về phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2013-2015. Thực hiện Chương trình phối hợp, hai Sở đã chủ động, tích cực trong việc triển khai nội dung hợp tác trong lĩnh vực ngành phụ trách, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông như: bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh - truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Hai Sở cũng thống nhất tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của 2 tỉnh Lai Châu - Lào Cai trên báo, đài, Cổng Thông tin điện tử hai địa phương, đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình hợp tác, cùng nhau nghiên cứu, đề xuất xây dựng những nội dung hợp tác trong những năm tiếp theo.

Việc phối hợp, hợp tác đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Mối quan hệ hợp tác các trên lĩnh vực giữa các tỉnh ngày càng được củng cố và tăng cường trên nhiều lĩnh vực, phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, phù hợp với nguyện vọng chung của các tỉnh, thể hiện xu thế liên kết trong phát triển và hội nhập.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu, hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông ba tỉnh: Lai Châu - Lào Cai - Yên Bái, ngày 27/02/2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu, Sở Thông tin và Truyền thông ba tỉnh: Lai Châu - Lào Cai – Yên Bái tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2017 – 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của ngành, của ba tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái đến với Nhân dân các dân tộc trên địa bàn 3 tỉnh và các tỉnh trong cả nước.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

3. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham quan, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực vực thông tin - truyền thông tại các tỉnh.

4. Hàng năm luôn phiên tổ chức sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2020 tại Sở Thông tin và Truyền thông của 3 tỉnh.

5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức ký kết Chương trình phối hợp trong giai đoạn tiếp theo giữa Sở Thông tin và Truyền thông của ba tỉn: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái.

Sở Thông tin và Truyền thông ba tỉnh đã có sự thống nhất cao về nội dung hợp tác giai đoạn 2017-2020 và được cụ thể hóa hàng năm làm căn cứ để các sở, ban, ngành có liên quan và các phòng chuyên môn, các đơn vị của Sở Thông tin và Truyền thông ba tỉnh căn cứ triển khai thực hiện./.

Tin liên quan

Phổ biến Luật bồi thường trách nhiệm của Nhà nước(26/07/2018 9:44:30 SA)

Sở Thông tin và Truyền thông: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII(25/07/2018 4:02:20 CH)

Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn chữ ký số tại thành phố Lai Châu (03/07/2018 9:09:48 SA)

Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại mạng thông tin liên lạc và chia sẻ với đồng bào Lai Châu (03/07/2018 9:06:59 SA)

Tập huấn, bồi dưỡng về quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (21/06/2018 7:45:10 SA)

98 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.