Trang chủ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Lĩnh vực Bưu chính

3. Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

Trình tự thực hiện:

- Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động

- Việc cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được thực hiện trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011).

Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ  tại Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông (tầng 7 nhà D Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu, Phường Tân Phong - TP Lai Châu-Tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 02313791558; Fax: 02313791559.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Sáng từ 7h30 đến 11h30.

+ Chiều  từ 13h30 đến 16h30.

 Các ngày làm việc trong tuần

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Bước 3: Nhận kết quả

Nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu (tầng 7 nhà D Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu, Phường Tân Phong - TP Lai Châu-Tỉnh Lai Châu)

- Điện thoại: 02313791558; Fax: 02313791559.

- Thời gian trao trả kết quả: 

+ Sáng từ 7h30 đến 11h30.

+ Chiều  từ 13h30 đến 16h30.

Các ngày làm việc trong tuần

- Trình tự trả:

+ Công chức trả kết quả cho người nhận kết quả. Người nhận kết quả đem giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.

+ Công chức trả  kết quả  cho người đến nhận kết quả. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền./.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính;

- Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;

- Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;

- Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;

- Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công an

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép

Lệ phí:

Theo quy định của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính theo mẫu– phụ lục V (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính.

Tin liên quan

6. Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được(01/09/2017 10:34:33 SA)

5. Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính(01/09/2017 10:32:45 SA)

4. Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được(01/09/2017 10:31:16 SA)

3. Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn(01/09/2017 10:28:16 SA)

2. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính(01/09/2017 10:26:08 SA)

192 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.