Trang chủ Chuyên mục tin tức

UBND tỉnh Lai Châu: Yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
(Ngày đăng :21/05/2019 12:00:00 SA)

Nghiêm túc thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Ảnh minh họa)

Thực hiện kết luận tại Họp báo thường kỳ Quý I năm 2019, ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 808/UBND-VX ngày 16/5/2019 yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh lai Châu.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố khi cung cấp danh sách phát ngôn phải theo quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Hướng dẫn số 489/HD-STTTT ngày 19/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đối với UBND các huyện phải tổng hợp danh sách người phát ngôn/người uỷ quyền phát ngôn của các xã gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố khi cung cấp thông tin cho báo chí: Đối với các cơ quan có nội dung cần cung cấp thông tin họp báo có trách nhiệm gửi đầy đủ tài liệu, đúng thời gian về Sở Thông thông và Truyền thông tổng hợp; Cử người đứng đầu cơ quan hoặc người phát ngôn tham gia họp báo theo quy định để mọi thông tin được giải đáp ngay tại buổi họp báo; Phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường cần thực hiên theo quy định tại Điều 6, Quy định phát ngôn.

Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông: Theo dõi, rà soát quá trình thực hiện nội dung trên báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh vào Họp báo thường kỳ hàng quý./.

Tin liên quan

Sở Thông tin và Truyên thông thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính(23/06/2019 8:48:10 CH)

Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.(20/06/2019 5:02:46 CH)

Báo chí người bạn không thể thiếu của Nhân dân(21/06/2019 3:39:09 CH)

UBND tỉnh Lai Châu: yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc quản lý, cung cấp và đăng tải nội dung trên trang thông tin điện tử(26/05/2019 4:21:43 CH)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019(25/05/2019 5:03:04 CH)

148 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.