Trang chủ Chuyên mục tin tức

Thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2024
(Ngày đăng :29/07/2019 10:49:57 SA)

Thực hiện Chương trình phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, ngày 22/7/2019 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 770/KH-STTTT về thông tin tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2024.

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước đồng thời phát hiện kịp thời các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” kịp thời biểu dương và nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Công tác thông tin, truyền truyền cần bám sát các nội dung sau:

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng tại địa phương.

- Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương “gười tốt, việc tốt”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa,... trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tập trung tuyên truyền cao điểm vào các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6) hàng năm; các dịp phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp trong tỉnh.

Theo đó, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố: Xây dựng chương trình, chuyên mục thông tin, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2024. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố: Hướng dẫn các trạm truyền thanh cơ sở tuyên truyền các nội dung trên tới toàn thể Nhân dân./.

Tin liên quan

Lai Châu hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo(14/08/2019 9:02:10 CH)

Tập huấn công tác thông tin cơ sở năm 2019(10/08/2019 5:30:38 CH)

Quy định về liên thông trong cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (31/07/2019 2:51:03 CH)

Sở Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Chánh văn phòng Sở(06/08/2019 3:12:52 CH)

Lai Châu: Họp báo thường kỳ Quý II/2019(02/08/2019 8:00:21 SA)

177 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.