Trang chủ Chuyên mục tin tức

Lai Châu: Đôn đốc triển khai Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
(Ngày đăng :06/05/2019 12:00:00 SA)

Giao nhận văn bản giữa nhân viên Bưu tá Bưu điện tỉnh với cán bộ văn thư Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 10/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành văn bản số 556/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó các sở, ban, nghành, đoàn thể tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy, HĐND-UBND các Huyện, Thành phố, UBMTTQ các huyện, thành phố phải sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 để gửi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước nhưng phải tuân thủ các quy định về sử dụng dịch vụ và các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bưu gửi và có trách nhiệm phối hợp với Bưu điện tỉnh đối soát sản lượng, xác nhận chất lượng dịch vụ bưu chính KT1. Khi sử dụng dịch vụ, các đơn vị sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin về dịch vụ.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính được giao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của Bưu điện tỉnh đảm bảo đúng quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính KT1. Công an  tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ KT1, phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc thẩm tra tiêu chuẩn chính trị người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 khi có yêu cầu.

Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn cung cấp đầy đủ các thông tin cho các cơ quan, tổ chức, tuân thủ nghiệp vụ, quy trình cung ứng dịch vụ theo quy định. Tổ chức thực hiện quy định về kết nối an ninh, an toàn, phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý sự cố về an toàn,an ninh trong cung cấp dịch vụ KT1. Thực hiện thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của người lao động được tuyển chọn tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và phối hợp với cơ quan công an trong trường hợp cần thiết.

Việc triển khai thực hiện sẽ góp phần đảm bảo được an toàn thông tin đối với các cơ quan nhà nước và tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển dịch vụ bưu chính chuyển phát của đơn vị trên địa bàn tỉnh./.

Tin liên quan

Hiệu quả từ thực hiện công tác Dân vận chính quyền trong tình hình mới(07/07/2019 9:05:25 SA)

Giao ban Báo chí Quý II năm 2019(11/07/2019 4:45:56 CH)

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn an toàn, an ninh thông tin năm 2019(12/07/2019 11:09:20 SA)

Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động Bưu chính(09/07/2019 2:01:17 CH)

Lai Châu: Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện năm 2018(11/07/2019 2:46:58 CH)

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.