Trang chủ Chuyên mục tin tức

Lai Châu ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :25/07/2019 3:31:26 CH)

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu

Ngày 22/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND.

Việc ban hành Quy chế nhằm thống nhất việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; được áp dụng đối với đơn vị, cá nhân thuộc các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan được cấp phát tài khoản để tham gia quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh.

Quy chế gồm 3 chương, 18 điều, trong đó ngoài quy định chung (Chương I) và điều khoản thi hành (Chương III), đã quy định cụ thể việc cấp phát, thay đổi và thu hồi hộp thư điện tử công vụ; quản lý, sử dụng hộp thư điện tử công vụ; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị triển khai, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý, vận hành hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu, có trách nhiệm tổ chức theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ theo Quy chế.

 

Tin liên quan

Lai Châu hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo(14/08/2019 9:02:10 CH)

Tập huấn công tác thông tin cơ sở năm 2019(10/08/2019 5:30:38 CH)

Quy định về liên thông trong cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (31/07/2019 2:51:03 CH)

Sở Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Chánh văn phòng Sở(06/08/2019 3:12:52 CH)

Lai Châu: Họp báo thường kỳ Quý II/2019(02/08/2019 8:00:21 SA)

176 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.