Trang chủ Chuyên mục tin tức

Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4/2017
(Ngày đăng :26/04/2017 7:16:23 SA)

Sáng 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4/2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức toàn Sở đã được nghe phổ biến những văn bản luật mới như Luật Tiếp cận thông tin, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT).

Theo đó, Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII ban hành 6/4/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018 với 5 Chương 37 Điều nhằm quy định việc thực hiện quyết định tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Trong Luật thể hiện rõ những thông tin công dân không được tiếp cận bao gồm: Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật. Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của Luật này. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.

Đồng thời, Luật cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm như: Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn việc cung cấp thông tin; hủy hoại thông tin; làm giả thông tin; cung cấp hoặc sử dụng thông tin để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đoàn kết, kích động bạo lực; cung cấp hoặc sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức; cản trở, đe dọa, trù dập người yêu cầu, người cung cấp thông tin…

Cũng tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức toàn Sở được nghe phổ biến Luật Bảo vệ môi trường quy định về hoạt động môi trường, chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24/6/2014, thay thế cho Luật Bảo vệ môi trường 2005. So với Luật Bảo vệ môi trường 2005, Luật Bảo vệ môi trường 2014 có một số điểm mới.

Trong đó, quy định thêm những hành vi bị nghiêm cấm như: Hành vi vận chuyển chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường (BVMT); thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào không khí; đưa vào nguồn nước hóa chất độc hại, chất thải, vi sinh vật chưa được kiểm định và tác nhân độc hại khác đối với con người và sinh vật; phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của người có thẩm quyền để làm trái quy định về quản lý môi trường.

Quy định cụ thể hơn về nội dung, nguyên tắc và trách nhiệm thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường: Quy hoạch BVMT phải bảo đảm các nguyên tắc phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; chiến lược BVMT quốc gia bảo đảm phát triển bền vững; bảo đảm thống nhất với quy hoạch sử dụng đất; thống nhất giữa các nội dung cơ bản của quy hoạch BVMT; bảo đảm nguyên tắc BVMT. Quy hoạch BVMT gồm 02 cấp độ là quy hoạch BVMT cấp quốc gia và quy hoạch BVMT cấp tỉnh. Kỳ quy hoạch BVMT là 10 năm, tầm nhìn đến 20 năm. 

Quy định cụ thể việc BVMT trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên như trong điều tra, đánh giá, lập quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; trong điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản. Luật Bảo vệ môi trường với 20 Chương, 170 Điều có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

Tin liên quan

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018(05/02/2018 9:46:04 SA)

Đại hội Chi bộ Thanh tra- Viễn thông lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2020(17/09/2017 3:00:33 CH)

Chi bộ Trung tâm phát hành sách văn hóa phẩm Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2020(17/09/2017 4:02:42 CH)

Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4/2017(19/04/2017 3:17:25 CH)

Sở Thông tin và Truyền thông: Thanh tra lĩnh vực phát thanh, truyền hình(13/02/2017 10:19:37 SA)

97 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.