Trang chủ Giới thiệu chung Chức năng - nhiệm vụ

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát hành sách - Văn hóa phẩm thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

 (Kèm theo Quyết định số 823/QĐ-STT&TT ngày 27 tháng 9 năm 2016

của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)

I. Tên giao dịch, vị trí và chức năng

1. Tên giao dịch - Trụ sở của Trung tâm

- Trung tâm có tên giao dịch tiếng việt: TRUNG TÂM PHÁT HÀNH SÁCH – VĂN HÓA PHẨM TỈNH LAI CHÂU

- Có trụ sở tại Phường Đoàn Kết - Thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu.

2. Vị trí, chức năng

2.1. Vị trí

Trung tâm Phát hành sách - Văn hoá phẩm là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí, vốn hoạt động và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2.2. Chức năng

- Tổ chức thực hiện công tác Phát hành sách - Văn hoá phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng mở rộng mạng lưới hệ thống hiệu sách nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phát hành các loại sách, các mặt hàng văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, ấn phẩm phong phú, đa dạng về thể loại, chủng loại đáp ứng nhu cầu của nhân dân,

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Phát hành sách, văn hoá phẩm

1.1 Tổ chức, thực hiện công tác phát hành sách - văn hóa phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Xây dựng và thực hiện các đề án khôi phục phát hành sách cấp huyện, thị.

1.2 Xây dựng hệ thống cửa hàng sách thuộc mọi thành phần kinh tế, đưa sách về đến huyện và các xã (ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn) đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, giảm bớt sự chênh lệch về mặt bằng dân trí giữa các vừng miền.

1.3 Xây dựng thị trường sách phong phú, đa dạng về thể loại, có nội dung tư tưởng lành mạnh.

1.4  Thực hiện các chương trình cung ứng sách, cấp phát sách tài trợ hàng năm của Trung ương và của tỉnh giao.

1.5  Kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ thuật, vật tư văn phòng, vật phẩm văn hóa thông tin, dụng cụ thể thao, dụng cụ học tập, các sản phẩm phục vụ cho thiếu nhi…

1.6 Thực hiện các hoạt động dịch vụ in ấn, photocopy, quảng cáo, các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của ngành.

1.7 Đại lý tiêu thụ, phân phối các sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân cho các đơn vị, cá nhân có yêu cầu.

2. Các nhiệm vụ khác

2.1 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm;

2.2  Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ  cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

2.3  Quản lý tài chính, tài sản, phương tiện đi lại được giao, tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ và xây dựng kế hoạch dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch biên chế hàng năm.

2.4 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Thông tin và Truyền thông và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Tổ chức bộ máy

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 30/3/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Trung tâm Phát hành Sách - Văn hoá phẩm Tỉnh Lai Châu./.

 

Tin liên quan

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát hành sách - Văn hóa phẩm (29/09/2016 8:23:44 SA)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu(29/09/2016 8:25:38 SA)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Biên tập Cổng Thông tin điện tử(29/09/2016 8:26:57 SA)

Chức năng - nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông(06/10/2014 9:38:09 SA)

123 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.