Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy


I. BAN GIÁM ĐỐC

TT

Họ & Tên

Chức Vụ

Liên Hệ

1

Đ/c Nguyễn Quốc Luân
Giám đốc
Điện thoại: 02133.791.568
Email:
 luannq.sotttt@laichau.gov.vn

hoặc nguyenquocluan-laichau@chinhphu.vn
2
Đ/c Nguyễn Minh Hiệu
Phó Giám đốc

Cơ quan: 02133.791.668

Email:hieunm.sotttt@laichau.gov.vn

 

3

Đ/c Trần Văn Sáu
Phó Giám đốc

Cơ quan: 02133.791.188

Email: sautv.sotttt@laichau.gov.vnII. CÁC PHÒNG - TRUNG TÂM
1. Văn Phòng:
                 Điện thoại: 02133.791.558 - Fax: 02133.791.559 / Email: vp.sotttt@laichau.gov.vn
2. Phòng Thanh Tra:
                 Điện thoại: 02133.798.888 / Email: tt.sotttt@laichau.gov.vn
3. Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin:
                 Điện thoại: 0213.3798.798 / Email: bcvtcntt.sotttt@laichau.gov.vn
4. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:
                 Điện thoại: 02133.798.799 / Email: ttbcxb.sotttt@laichau.gov.vn
5. Trung tâm CNTT-TT:

                 Điện thoại: 0213.3791.279 / Email: lcict@laichau.gov.vn

Tin liên quan

Tổ chức bộ máy(06/10/2014 9:40:36 SA)

147 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.