Trang chủ Giới thiệu chung Giới thiệu chung

 

 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Hộp thư công vụ

Chức Vụ

I. Ban Giám đốc

 

 

1

Nguyễn Quốc Luân

Email 01: nguyenquocluan-laichau@chinhphu.vn
Email 02: nguyenquocluan.sotttt@laichau.gov.vn

Giám đốc

2

Nguyễn Minh Hiệu

nguyenminhhieu.sotttt@laichau.gov.vn

Phó GĐ

3

Trần Văn Sáu

tranvansau.sotttt@laichau.gov.vn

Phó GĐ

II. Văn Phòng

vanphong.sotttt@laichau.gov.vn

 

1

Nguyễn Thị Vân

vannt.sotttt@laichau.gov.vn

Chánh Văn phòng

2

Vũ Thị Dung

dungvt.sotttt @laichau.gov.vn

Phó Chánh văn phòng

3

Nguyễn Thị Châu Nam

namntc.sotttt@laichau.gov.vn

Văn thư

4

Hoàng Thị Ngọc Diệp

diephtn.sotttt@laichau.gov.vn

 

5

Vũ Thị Thu Hương

huongvtt.sotttt@laichau.gov.vn

 

III. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

phongqlbcbc.sotttt@laichau.gov.vn

 

1

Nguyễn Xuân Trường

truongnx.sotttt@laichau.gov.vn

 Trưởng Phòng

2

Nguyễn Trọng Huân

huannt.sotttt@laichau.gov.vn

Phó Trưởng phòng

3

Lý Thị Thu Huyền

hant.sotttt@laichau.gov.vn

4

Nguyễn Thị Nhung

nhungnt.sotttt@laichau.gov.vn

 

IV. Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin

phongvtcntt.sotttt@laichau.gov.vn

 

1

Vùi Văn Tiến 

tienvv.sotttt@laichau.gov.vn

Phó Trưởng phòng

2

Nguyễn Đăng Quang

quangnd.sotttt@laichau.gov.vn

3

Lò Thị Nga

ngalt.sotttt@laichau.gov.vn

 Phó Trưởng phòng

V. Phòng Kế hoạch - Tài chính

phongkhtc.sotttt@laichau.gov.vn

 

1

 

   

2

Đỗ Thị Tuyên

tuyendt.sotttt@laichau.gov.vn

Phó Trưởng Phòng

3

Phạm Văn Tuyến

tuyenpv.sotttt@laichau.gov.vn

 

VI. Phòng Thanh Tra

phongthanhtra.sotttt@laichau.gov.vn

 

1

Lường Văn Ngân

nganlv.sotttt@laichau.gov.vn

Chánh Thanh tra

2

Phạm Thị Hương Giang

giangpth.sotttt@laichau.gov.vn

P. Chánh thanh tra

3

Phạm Đức Chinh

chinhpd.sotttt@laichau.gov.vn

 

VII. Phòng BTCGTĐT

banbientap@laichau.gov.vn

 

1

Nguyễn Thị Hà

hant.sotttt@laichau.gov.vn

 Phó Trưởng phòng

2

Nguyễn Hải Nam

namnh.sotttt@laichau.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Chanh

chanhnt.sotttt@laichau.gov.vn

 

4

Nghiêm Thị Kim Anh

anhntk.sotttt@laichau.gov.vn

 

5

Trương Văn Thắng

thangtv.sotttt@laichau.gov.vn

 

6

Bùi Thị Lan

lanbt.sotttt@laichau.gov.vn

 

7

Đinh Thị Lan

landt.sotttt@laichau.gov.vn

 

8

Nguyễn Thị Nga

ngant.sotttt@laichau.gov.vn

 

VIII. Trung Tâm CNTT

lcict@laichau.gov.vn

 

 1

 Nguyễn Nam Hải

 hainn.sotttt@laichau.gov.vn

 Giám đốc
2 Lò Thị Thu thult.sotttt@laichau.gov.vn PGĐ

3

Vũ Thị Thu

thuvt.sotttt@laichau.gov.vn

Văn thư TT

4

Tẩn Lan Mý

mytl.sotttt@laichau.gov.vn

Tr.P Tổ chức - HC

IX. Trung Tâm PHS-VHP

phathanhsach.sotttt@laichau.gov.vn

 

1

Mai Thu Hiền

 hienmt.sotttt@laichau.gov.vn

Giám đốc

2

Phan Quốc Hoàn

hoanpq.sotttt@laichau.gov.vn  P.GĐ

3

Đặng Thị Hồng Phương

phuongdth.sotttt@laichau.gov.vn

 

Tin liên quan

Danh bạ hộp thư công vụ(06/10/2014 9:41:55 SA)

Giới thiệu chung(06/10/2014 9:34:24 SA)

134 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.