Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 28/KL-ĐLN Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm; phát hành lịch Blốc năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 10 08/01/2019
2 858/KL-STTTT Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu 8 08/10/2018
3 717/KL-STTTT Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 21/08/2018
4 589/BC-STTTT Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý , cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cọng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 5 26/06/2018
5 407/KL-STTTT Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động Bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh Lai Châu 8 14/05/2018
6 1202/QĐ-STTTT-ISO Quyêt định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 33 17/11/2017
7 09/2017/TT-BTTTT Thông tư quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói,báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm 16 23/06/2017
8 407/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lai Châu 25 05/05/2017
9 49/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 11 24/04/2017
10 07/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 70 11/04/2017
11 01/2017/QĐ-UBND Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nậm Nhùn 25 09/01/2017
12 01/KH-BTC Kế hoạch Tổ chức thực hiện Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại tỉnh Lai Châu năm 2017 16 19/12/2016
13 1605/QĐ-UBND Thành lập Ban tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại tỉnh Lai Châu năm 2017 10 22/11/2016
14 1681/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bay tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa tại tỉnh Lai Châu 77 05/11/2016
15 38/2016/QĐ-UBND Quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu 84 12/10/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Email: BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.