Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 521/TB-STTTT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại Cuộc họp ngày 22/5/2019 24/05/2019
2 397/TB-STTTT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại Cuộc họp ngày 25/4/2019 26/04/2019
3 355 / TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Giám đốc Sở 24/04/2019
4 321/ TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Giám đốc Sở 13/04/2019
5 356 / TB-STTTT Kết luận của đồng chí Phó Giám đốc Sở tại Hội nghị Giao ban tháng 4/2019 12/04/2019
6 289/ TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3/2019 28/03/2019
7 266/ TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Giao ban tháng 3/2019 21/03/2019
8 159/ TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Giao ban tháng 2/2019 1 20/02/2019
9 834/TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Giao ban định kỳ 03/10/2018
10 276/ TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Giám đốc Sở 02/04/2018
11 171/STTTT-BCVTCNTT Báo cáo hoạt động đảm bảo an toàn thông tin mạng 73 01/03/2018
12 166/ TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Giao ban định kỳ 28/02/2018
13 60 /STTTT-BCVTCNTT V/v đăng ký cấp chứng thư số 193 24/01/2018
14 11/STTTT-BCVTCNTT V/v Thông báo ban hành tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp Huyện 31 04/01/2018
15 10 /KL - ĐLN KẾT LUẬN Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm, phát hành lịch Blốc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 8 04/01/2018

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Email: BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.