Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 171/STTTT-BCVTCNTT Báo cáo hoạt động đảm bảo an toàn thông tin mạng 71 01/03/2018
2 60 /STTTT-BCVTCNTT V/v đăng ký cấp chứng thư số 173 24/01/2018
3 11/STTTT-BCVTCNTT V/v Thông báo ban hành tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp Huyện 29 04/01/2018
4 10 /KL - ĐLN KẾT LUẬN Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm, phát hành lịch Blốc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 5 04/01/2018
5 03 /STTTT-BCVTCNTT V/v đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2017 83 03/01/2018
6 02 GM-ĐƯC Họp đội ứng cứu v/v Xây dựng Quy chế hoạt động của Đội và thảo luận phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 5 03/01/2018
7 1263/KLTTra – STTTT KẾT LUẬN THANH TRA Việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại trên các kênh phân phối tại địa bàn tỉnh Lai Châu 11 29/12/2017
8 1018 /KL - ĐLN KẾT LUẬN Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu 38 22/09/2017
9 2036/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng 104 21/11/2016
10 19/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp,sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 21/07/2014

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Email: BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.