QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát hành sách - Văn hóa phẩm thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

 (Kèm theo Quyết định số 823/QĐ-STT&TT ngày 27 tháng 9 năm 2016

của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

(Kèm theo Quyết định số 817/QĐ-STT&TT ngày 26 tháng 9 năm 2016

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu)

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Biên tập Cổng Thông tin điện tử

(Kèm theo Quyết định số 803 /QĐ-STTTT ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)

Tên Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: Tầng 7, Nhà D, khu Hành chính - Chinh trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Điện thoại: 02133.791.558

Website: http://sotttt.laichau.gov.vn

581 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.